kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

6. Ceza Dairesi 2005/15961 E., 2007/13427 K.

BERAAT KARARI

HIRSIZLIK

MALIN DEĞERİNİN AZLIĞI

 

“ÖZET”

5271 SAYILI YASA’NIN 223/2. MADDESİNİN A, B, C, D, E BENT VE FIKRALARINDA HANGİ HALLERDE BERAAT KARARI VERİLECEĞİ BELİRTİLMİŞ, 5237 SAYILI YASA’NIN 145. MADDESİ İSE, KOŞULLARI OLUŞTUĞU TAKDİRDE CEZADAN İNDİRİM YA DA CEZA VERİLMESİNDEN VAZGEÇİLEBİLMESİNİ DÜZENLEMİŞTİR.

“İçtihat Metni”

Hırsızlık suçundan sanık Mürsel ve M.Murat haklarında yapılan duruşma sonunda; beraatlerine ilişkin (Suşehri Sulh Ceza Mahkemesi)’nden verilen 07.06.2005 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi o yer C.Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığından bozma isteyen 14.11.2005 tarihli tebliğname ile 22.11.2005 tarihinde Daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

1- 5271 sayılı CMK’nın 223/2-a-b-c-d-e bent ve fıkralarında beraat kararının hangi hallerde verileceğinin belirlenmiş olduğu ve 5237 sayılı TCK’nın 145. maddesindeki “malın değerinin azlığı” kavramının ise 765 sayılı TCK’nın 522. maddesindeki “hafif” ve “pek hafif” ölçütleriyle her iki maddenin de cezadan indirim olanağı sağlaması dışında benzerliği bulunmadığı, “değer azlığının” 5237 sayılı Yasa’ya özgü ayrı ve yeni bir kavram olduğu, yasa koyucunun amacı ile suçun işleniş biçimi ve olayın özelliği de gözetilmek suretiyle, daha çoğunu alma olanağı varken yalnızca gereksinimi kadar ve değer olarak da gerekiyorsa ceza vermekten vazgeçilebileceği ölçüde düşük miktarlar esas alınmak, yasal ve yeterli gerekçeleri de açıklanmak koşuluyla uygulanabileceği ve bu maddenin cezadan indirim ya da ceza verilmesinden vazgeçilebilmeyi düzenlemesi karşısında; maddeye sevk amacının dışında yanlış anlam verilerek, yazılı şekilde beraat hükmü kurulması,

2- 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5235 sayılı Yasa’nın 10 ve 11. maddeleri gereğince, davaya bakmanın üst dereceli Asliye Ceza Mahkemesinin görevine girdiği gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş, o yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazı ve tebliğnamedeki düşünce bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeyen hükmün açıklanan nedenlerle (BOZULMASINA), 03.12.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA