kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

3. Ceza Dairesi 2003/7814 E., 2004/1484 K.

AĞAÇ KESMEK

AĞAÇLANDIRMA GİDERİ

ORMANDAN TARLA AÇMAK

TAZMİNAT

“İçtihat Metni”

T.C
Y A R G I T A Y
3.C E Z A D A İ R E S İ
Y A R G I T A Y İ L A M I
ESAS :2003/7814
KARAR :2004/1484
TEBLİĞNAME :136002

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;
Gereği görüşülüp düşünüldü:
Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine,Ancak;
1-Sanığa ek savunma hakkı tanımadan, iddianamelerde belirtilmeyen 6831 Sayılı Yasanın 93/2 maddesi uyarınca ceza tayini suretiyle CMUK.nun 258.maddesine muhalefet edilmesi,
2-Sanığın orman tahdit sınırları içerisinde orman açıklığı niteliğindeki 2250 m2’lik alanı çitle çevirip içerisinden 6 adet ağaç kestiğinin anlaşılmış olmasına göre sanığın ağaç kesme eylemi ile çitle çevirme eylemlerinin aynı tarihlerde yapıldığının tesbiti halinde sanığın eyleminin açma sonucu oluşturacağı, farklı tarihlerde yapılmış ise işgal ve faydalanma suçunun yanısıra ağaç kesmek suçunun da oluşacağı gözetilerek, bu hususlar komşulardan, muhtar ve ihtiyar heyeti üyelerinden sorulup araştırılarak sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi,
3-Suça konu yerde 6 adet ağaç kesildiğinin belirtilmiş olmasına göre ağaçların taç alanları üzerinden ağaçlandırma giderine hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
4)Tazminatın dikili gayrimamül hacim üzerinden tomrukluk ağaçlar ve maden direklik ağaçlar için 6831 Sayılı Yasanın 113.maddesi uyarınca ayrı ayrı hesaplanıp, bulunan miktarların toplamından ibaret olacağının gözetilmemesi,
5)Hükmedilen tazminata göre nisbi vekalet ücretinin gerekçeli kararda doğru olarak belirtilmiş olmasına karşın hükmün esasını oluşturan kısa kararda fazla tayini suretiyle karışıklığa yol açılması,
6)Suça konu yerin etrafındaki çitin müsaderesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
Bozmayı gerektirmiş,sanık ve müdahil vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı BOZULMASINA, 3.3.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA