kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

3. Ceza Dairesi 2003/6515 E., 2003/7679 K.

ZATİ YAKACAK EMVALİNİN YERİNDE KULLANILMAMASI

“ÖZET”

ZATİ YAKACAK EMVALİNİN YERİNDE KULLANILMAYIP HER NE SURETLE OLURSA OLSUN ELDEN ÇIKARILMASI HALİNDE 6831 SAYILI YASANIN 98/1 MADDESİNDEKİ SUÇUN UNSURLARININ OLUŞACAĞI GÖZETİLMEDEN, KENDİSİNE VERİLEN ZATİ YAKACAK EMVALİNİ KULLANMAYIP, KÖY CAMİSİNİN YAKACAK İHTİYACI İÇİN VEREN SANIĞIN MÜSNET SUÇTAN CEZALANDIRILMASI GEREKİR.

“İçtihat Metni”

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak; yerinde görülmeyen sair itirazların reddine, ancak;

Zati yakacak emvalinin yerinde kullanılmayıp herne suretle olursa olsun elden çıkarılması halinde 6831 sayılı Yasanın 98/1. maddesindeki suçun unsurlarının oluşacağı gözetilmeden, kendisine verilen zati yakacak emvalini kullanmayıp, köy camisinin yakacak ihtiyacı için veren sanığın müsnet suçtan cezalandırılması gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş müdahil idare temsilcisinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi (BOZULMASINA), 15.12.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA