kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

3. Ceza Dairesi 2003/5832 E., 2003/7299 K.

HAPİS CEZASI

ORMANDA DİKİLİDEN AĞAÇ KESMEK

PARA CEZASI

“ÖZET”

SANIĞIN KESTİĞİ YAPACAK VASIFLI AĞAÇLARDAN BİRİNİN MOTORLU TESTERE İLE KESİLDİĞİ BİR ADEDİNİN DE BALTA İLE KESİLDİĞİNİN TESBİT EDİLMİŞ OLMASINA GÖRE MOTORLU TESTERE İLE KESİMDEN DOLAYI HAPİS VE PARA CEZASI TAYİN EDİLDİKTEN SONRA BALTA İLE KESİMDEN DOLAYI AYRICA BİR CEZA TAYİN EDİLEMEYECEĞİ GÖZETİLMELİDİR.

“İçtihat Metni”

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak; gereği görüşülüp düşünüldü:

Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine, ancak;

1-10.2.2003 tarihinde yürürlüğe giren ve TCK.nun 30. maddesinde değişiklik yapan 4806 sayılı Yasanın 1. maddesi ile para cezalarında bin liranın küsurunun atılması öngörülüp bu değişikliğinde sanık lehine hüküm doğurması nedeni ite sanık hakkında tayin olunan ağır para cezasındaki ve hapis cezasının para cezasına çevrilmesinde uygulanan bir gün hapis cezası karşılığı ağır para cezasındaki bin liranın küsurunun atılması lüzumu,

2- Sanığın kestiği yapacak vasıflı ağaçlardan birinin motorlu testere ile kesildiği bir adedinin de balta ile kesildiğinin tesbit edilmiş olmasına göre motorlu testere ile kesimden dolayı hapis ve para cezası tayin edildikten sonra balta ile kesimden dolayı ayrıca bir ceza tayin edilemeyeceğinin gözetilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı (BOZULMASINA), bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden CMUK.nun 322.maddesi uyarınca 6831 sayılı Yasanın 91/1-3. ve 91/1-2. cümle TCK.nun 59/2. maddesi 647 sayılı Yasanın 4. maddesi tatbiki ile içtima sonunda tayin edilen 1.272.273.847 TL. ağır para cezasının hükmün bütün fıkralarındaki 1000 TL küsuru atılarak ve yasanın 91/1. maddesinin 2. cümlesi ile tayin edilen para cezası kaldırılarak 1.090.405.000 TL. ağır para cezasına indirilmesi suretiyle hükmün (DÜZELTİLEREK ONANMASINA), 7.880.000 lira temyiz onama harcının sanıktan alınmasına, 3.12.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA