kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

3. Ceza Dairesi 2003/6111 E., 2003/6400 K.

AĞAÇLANDIRMA GİDERİ

İÇTİMA

İŞGAL VE FAYDALANMA

NİSPİ HARÇ

“ÖZET”

1)         İŞGAL VE FAYDALANMA SUÇUNDAN TUTANAK TARİHİNDE TEMADİNİN SONA ERDİĞİ: HUKUKİ KESİNTİ MEYDANA GELMEDEN AYNI YERDE YAPILAN İŞGAL EYLEMLERİNİN TEK SUÇ OLUŞTURACAĞI GÖZETİLMEKSİZİN SANIĞIN CEZASINDAN, TCK. 80. MADDE İLE ARTIRIM YAPILMASI DOĞRU DEĞİLDİR. 2) SUÇ YERİNDEN AĞAÇ KESİLMEDİĞİ GÖZETİLMEDEN AĞAÇLANDIRMA GİDERİNE VE NİSBİ HARCA HÜKMOLUNMASI YASAYA AY KİDİR.

“İçtihat Metni”

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak; gereği görüşülüp düşünüldü:

işgal ve faydalanma temadi eden suçlardan olmakla zabıt tarihinde temadinin sona ermiş olması karşısında; suç tarihinde yanılgı sonucu 647 sayılı Yasanın 4. maddesinin uygulanması sırasında eksik ağır para cezasının hükmolunması C.Savcısının temyizi lehe olduğundan bozma sebebi sayılmamıştır.

Yerinde görülmeyen sair itirazlarının reddine, Ancak;

1- işgal ve faydalanma suçundan tutanak tarihinde temadinin sona erdiği; hukuki kesinti meydana gelmeden aynı yerde yapılan işgal eylemlerinin tek suç oluşturacağı gözetilmeksizin sanığın cezasından, TCK 80. madde ile artırım yapılarak fazla cezaya hükmolunması,

2- Suç yerinden ağaç kesilmediği gözetilmeden ağaçlandırma giderine ve nisbi harca hükmolunması,

Kabule göre de;

3- Nisbi harcın fazla tayini,

Bozmayı gerektirmiş sanık ve o yer C.Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebep den dolayı istem gibi (BOZULMASINA), 27.10.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA