kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

2. Ceza Dairesi 2003/19237 E., 2003/16321 K.

CEZANIN ASGARİ HADDEN BELİRLENMESİ

CEZAYI ARTIRICI NEDENLER

SANIĞIN KUSURUNUN DERECESİ

TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU BİRDEN FAZLA KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLMAK

“ÖZET”

DÖRT KİŞİNİN ÖLÜP BİR KİŞİNİN DE AĞIR YARALANDIĞI OLAYDA TÜM KUSURUN DA SANIKTA OLMASI KARŞISINDA, OLAYIN VAHAMETİ VE KUSUR DERECESİNE GÖRE CEZA BELİRLENİRKEN ALT SINIRDAN UZAKLAŞILARAK HAKKANİYETE UYGUN BİR CEZAYA HÜKMEDİLMESİ GEREKİR.

“İçtihat Metni”

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik neticesi birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek suçundan sanık Mustafa’nın yapılan yargılaması sonucunda; mahkumiyetine ve ehliyetin geçici olarak geri alınmasına dair (İskenderun Asliye Ceza Mahkemesi)’nden verilen 31.10.2001 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık ve müdahil vekilleri tarafından istenmekle ve dosya C.Başsavcılığının 28.6.2002 tarihli tebliğnamesiyle dairemize gelmekle yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü.

Dosya içeriğine göre sanığın temyiz itirazları ile müdahilin sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;

Olayda 4 kişinin öldüğü ve 1 kişinin de ağır şekilde yaralandığı ve tüm kusurun sanıkta olduğu anlaşılmasına göre, olayın vahameti ve kusur derecesi gözönüne alınarak ceza tertip edilirken alt sınırdan uzaklaşılarak hak ve nesafete uygun bir cezaya hükmedilmesi gerekirken takdirde hataya düşülerek asgari hadden ceza tayini,

Bozmayı gerektirmiş müdahil vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı (BOZULMASINA), 8.12.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA