kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

10. Ceza Dairesi 2003/30802 E., 2003/1069 K.

CEZANIN ERTELENMESİ

NAS-I IZRAR

“ÖZET”

YARGILAMA AŞAMALARINDA TUTANAKLARA YANSIYAN OLUMSUZ BİR DAVRANIŞINDAN SÖZ EDİLEMEYEN, 72 YAŞINDA OLAN SANIĞIN BU SÜREÇ İÇİNDE BAŞKACA SUÇ İŞLEMEMİŞ OLMASI DA GÖZÖNÜNE ALINARAK HAKKINDAKİ CEZANIN ERTELENMESİNE KARAR VERİLMESİNİN HAK VE NESAFET ÖLÇÜSÜYLE BAĞDAŞACAĞI DÜŞÜNÜLMEDEN, DOSYADAKİ BİLGİ VE BELGELERE UYMAYAN, YASA VE YETERLİ BULUNMAYAN, YASA METNİNİ TEKRAR ETMEK ŞEKLİNDEKİ GEREKÇEYLE ERTELENMESİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMESİ YASAYA AYKIRIDIR.

“İçtihat Metni”

Nas-ı ızrar suçundan sanık Mehmet’in yapılan yargılanması sonunda; kendiliğinden ihkakı hak etmek suçundan hükümlülüğüne ilişkin (Bafra Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 10.10.2002 gün ve 2001/149 esas, 2002/669 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi sanık tarafından istenmiş olduğundan dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bozma isteyen tebliğnamesi ile 13.12.2002 tarihinde Daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:

Yargılama aşamalarında tutanaklara yansıyan olumsuz bir davranışından söz edilemeyen, 72 yaşında olan sanığın bu süreç içinde başkaca suç işlememiş olması da gözönüne alınarak hakkındaki cezanın ertelenmesine karar verilmesinin hak ve nesafet ölçüsüyle bağdaşacağı düşünülmeden, dosyadaki bilgi ve belgelere uymayan, yasal ve yeterli bulunmayan, yasa metnini tekrar etmek şeklindeki gerekçeyle ertelenmesine yer olmadığına karar verilmesi,

Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan başka yönleri incelenmeksizin hükmün (BOZULMASINA), 3.3.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA