kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

9. Ceza Dairesi 2003/1583 E., 2003/2050 K.

HAKSIZ OLARAK TUTUKLU KALINAN GÜNLER İÇİN TAZMİNAT

“ÖZET”

466 SAYILI YASA UYARINCA AÇILAN TAZMİNAT DAVASININ, HARCA TABİ OLMADIĞI GÖZETİLMELİDİR.

“İçtihat Metni”

(466 s. KDYTK. K. hükümleri)

Haksız olarak tutuklu kaldığı günler için 466 sayılı Kanun gereğince tazminat isteğinde bulunan İbrahim’in bu isteğinin reddine dair (Mardin ikinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 11.12.2002 gün ve 2002/644 esas, 2002/623 karar sayılı hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı vekilleri tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

Dava reddedildiği halde davalı Hazine yararına dilekçe yazım ücretine hükmolunmaması temyiz edenin sıfatına göre bozma nedeni sayılmamıştır.

Yapılan incelemeye, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin inceleme neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaat ve takdirine, tetkik olunan dosya münderecatına göre davacı vekillerinin yerinde görülmeyen sair itirazlarının reddine; Ancak:

466 sayılı Yasa uyarınca açılan tazminat davasının, harca tabi olmadığı gözetilmeyerek davacı aleyhine maktu ret harcına hükmolunması,

Kanuna aykırı olup hükmün bu nedenle (BOZULMASINA), bu cihetin yeniden duruşma yapılmaksızın CMUK.nun 322. maddesine göre düzeltilmesi mümkün bulunduğundan hüküm fıkrasının 3. bendinde yer alan “4.960.000.lira maktu ret harcının davacıdan alınmasına” ilişkin ibarenin çıkartılması suretiyle sair yönleri doğru bulunan hükmün tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak (DÜZELTİLEREK ONANMASINA), 11.11.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA