kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

3. Ceza Dairesi 2003/8248 E., 2004/1480 K.

İŞGAL VE FAYDALANMA

SUÇ TARİHİ

TEMADİ EDEN SUÇ

“İçtihat Metni”

T.C.
Y A R G I T A Y
3.CEZA DAİRESİ Y A R G I T A Y İ L A M I

ESAS NO :2003/8248
KARAR NO :2004/1480
TEBLİĞNAME NO :138662

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;
Gereği görüşülüp düşünüldü:
Sanıklardan Mustafa ve Emine oğlu 1986 doğumlu Bekir hakkında ek iddianame ile açılan kamu davasına müdahil sıfatı ile katılmayan orman idaresinin bu sanıkla ilgili temyiz isteminin CMUK.nun 317.maddesi uyarınca reddine,
Müdahil idarenin Mustafa ve Ayşe oğlu 1933 doğumlu sanık Bekir hakkındaki hükme ilişkin temyize gelince;
Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine; Ancak,
Sanık Bekir’in ormanının aynı bölmesinde kroki de A veB harfleriyle gösterilen yerlerde orman boşluğunu işgale devam ederken C harfi ile gösterilen yerdeki orman idaresi tarafından fidan dikilerek ağaçlandırılan yerdeki fidanlara ve bitki örtüsüne zarar vermeden ve herhangi bir tahribat yapmadan orman ağaçlarının arasına zeytin fidanı dikmekten ibaret eyleminin tümüyle işgal ve faydalanma suçu oluşturduğu işgal ve faydalanma suçunun ise temadi eden suç niteliğinde bulunması, temadinin de tutanağın düzenlenmesi ile son bulması ve A,B,C harfleriyle gösterilen yerlerle ilgili olarak aynı tarihte tutanak düzenlenmesi sebebiyle sanığın eylemin tek bir işgal ve faydalanma suçu oluşturduğu gözetilmeden iki ayrı suç kabul edilerek fazla ceza tayini,
Bozmayı gerektirmiş müdahil idarenin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA,3.3.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA