kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

3. Ceza Dairesi 2003/8189 E., 2004/1364 K.

İŞGAL VE FAYDALANMA

TESELSÜL

“İçtihat Metni”

T.C
Y A R G I T A Y
3.C E Z A D A İ R E S İ
Y A R G I T A Y İ L A M I
ESAS :2003/8189
KARAR :2004/1364
TEBLİĞNAME :140306

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;
Gereği görüşülüp düşünüldü:
Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine,Ancak;
Sanığın aynı tarihlerde tutulan 3 ayrı suç tutanağına konu, aynı orman bölmesi içinde yeralan ve birbirine komşu sayılabilmek üç ayrı taşınmazı işgal etme eyleminin tek suç oluşturduğu ve TCK.nun 80.maddesinin uygulama alanı bulunmayacağının gözetilmemesi,
Bozmayı gerektirmiş,sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan bozmaya uyularak verilen hükmün bu sebepden dolayı BOZULMASINA, Ancak bu husus yeniden yargılama gerektirmediğinden CMUK.nun 322.maddesi gereğince, TCK.nun 80.maddesine ilişkin uygulama karar metninden çıkarılarak 6831 Sayılı Yasanın 93/1-3 ve TCK.nun80.maddesi uygulamasıyla tayin edilen 10 ay hapis cezasının 9 ay hapis cezasının, 647 sayılı yasanın 4.maddesi uygulamasıyla sonuç olarak tayin edilen 600.000.000 TL ağır para cezasının 540.000.000 TL ye indirilmesi suretiyle hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA,1.3.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA