kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

4. Ceza Dairesi 2003/8165 E., 2004/10600 K.

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK

“İçtihat Metni”

T.C. ESASTAN RET (ONAMA)
Y A R G I T A Y BERAAT-BOZMA
4.Ceza Dairesi
Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas no :2003/8165
Karar no :2004/10600
Tebliğname no: :4/2002-125022

MAHKEMESİ : Hopa Asliye Ceza Mahkemesi

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede :
1- Sanıklar Nusret, Abdullah, Hayrettin Ahmet ve Hasan hakkında kurulan hükümlerde;
Eyleme ve yükletilen suça yönelik O yer C.Savcısının temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKMÜN ONANMASINA,
2- Sanık Ömer hakkında kurulan hükme yönelik temyize gelince;
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak; tanık yeminli mali müşavir Erkan’ın da tanık olarak dinlenmesi ve tüm kanıtlar birlikte değerlendirilip, sanık vergi dairesi müdürünün yasada belirtilen yönteme uymadan aldığı KDV tasdik raporundaki miktarın vergiyi ibraz eden şirkete ödenmesine ilişkin olur verme biçimindeki eyleminin TCY.nın 240.maddesine uyduğu gözetilmeden beraat kararı verilmesi,
Yasaya aykırı ve O yer C.Savcısının temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 27.10.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA