kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

4. Ceza Dairesi 2003/7789 E., 2004/5996 K.

SANIĞA SON SÖZÜNÜN SORULMAMASI

SANIĞIN SUSMA HAKKI

“İçtihat Metni”

T.C.
YARGITAY BOZMA
4.Ceza Dairesi

Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas no :2003/7789
Karar no :2004/5996
Tebliğname no: :4/2002-147146

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
1-Son söz sanık müdafiine verilmeyerek CYY.nın 251.maddesine uyulmaması,
2-647 sayılı yasanın 6.maddesi uyarınca yargıcın ölçüt olarak gözetmesi gereken “geçmişteki durumları ve suç işleme hususundaki eğilimleri” değerlendirilmekle yetinilecek yerde, CYY.nın 135.maddesi uyarınca susma hakkı bulunan sanık hakkında, inkarcı tutum ve davranışları gerekçe gösterilerek ertelemeye yer olmadığına karar verilmesi,
Yasaya aykırı ve sanık Makbule müdafiinin temyiz nedenleri ile (tebliğnamedeki onama düşüncesinin reddiyle) HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 10.5.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA