kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

4. Ceza Dairesi 2008/5809 E., 2008/9471 K.

TUTUKEVİNE YASAK EŞYA SOKMA

UYUŞTURUCU MADDEYİ BAŞKASINA VERME

 

“ÖZET”

SANIKLARIN ZİYARET İÇİN CEZAEVİNE GELDİKLERİNDE TOZ ESRARI CEZAEVİNE SOKMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANMALARI EYLEMLERİNİN 5237 SAYILI TCY’NİN 188/3. MADDESİNDEKİ UYUŞTURUCU MADDEYİ BAŞKALARINA VERME OLARAK NİTELENEBİLECEĞİ, AYNI YASA’NIN 297/1. MADDESİ UYARINCA DA CEZAEVİNE SOKULAN EŞYANIN TEMİN EDİLMESİ VEYA BULUNDURULMASININ AYRI SUÇ OLMASI HALİNDE, FİKRİ İÇTİMA HÜKÜMLERİ UYGULANACAĞINDAN, KANITLARI DEĞERLENDİRMENİN AĞIR CEZA MAHKEMESİNE AİT OLDUĞU GÖZETİLMELİDİR.

“İçtihat Metni”

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede,
Sanıkların, S... Kapalı Cezaevinde uyuşturucu suçundan hükümlü olarak bulunan Adnan’ı ziyaret için cezaevine geldiklerinde, yapılan aramada uyuşturucu maddelerden olan toz esrarı sigara paketlerinin içinde cezaevine sokmaya çalışırken yakalanmaları biçimindeki iddianamede açıklanan eylemlerinin, 5237 sayılı TCY’nin 188/3. fıkrasında öngörülen “uyuşturucu maddeyi başkalarına verme” suçu olarak nitelenebileceği, aynı Yasa’nın 297/1. maddesi uyarınca da, cezaevine sokulan eşyanın temin edilmesi veya bulundurulmasının ayrı bir suç oluşturması halinde, fikri içtima hükümlerinin uygulanması gerekeceğinin öngörülmesi karşısında, kanıtları değerlendirme ve suçu niteleme görevinin Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilerek, görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, yargılamaya devamla karar verilmesi,

Yasaya aykırı ve sanıklar Erkan, Mustafa, Tayfur, Osman müdafllerinin temyiz nedenleri ile teblignamedeki düşünce yerinde görüldüğünden, diğer yönleri incelenmeksizin HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yeniden hüküm kurulurken 5320 sayılı Yasa’nın 8, 1412 sayılı CYY’nin 326/son maddesinin gözetilmesine, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 20.05.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA