kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

2. Ceza Dairesi 2008/11898 E., 2008/14446 K.

GECİKME ZAMMI

PARA CEZALARININ İNFAZI

 

“ÖZET”

5275 SAYILI YASA’DA CUMHURİYET SAVCISININ HÜKÜMLÜYE ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ ÜZERİNE, BELLİ SÜRE İÇİNDE ÖDENMEYEN PARA CEZALARINA GECİKME ZAMMI UYGULANACAĞINA İLİŞKİN HERHANGİ BİR DÜZENLEME BULUNMAMAKTADIR.

“İçtihat Metni”

Hakaret suçundan sanık Abdulkadir’in yapılan yargılaması sonucunda; mahkumiyetine dair (Adana İkinci Sulh Ceza Mahkemesi)’nden verilen 09.11.2007 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık tarafından istenmekle ve dosya Yargıtay C.Başsavcılığı’nın 14.05.2008 tarihli tebliğnamesiyle Dairemize gelmekle yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü.

09.11.2007 tarihli celsede, sanığın esas hakkındaki son savunması sorulup, beyanı alınmış olmakla duruşmaya katılmış olduğu anlaşılmakta ise de, temyiz süresinin tefhim yerine tebliğden itibaren başlayacağı açıklanarak yanılgıya neden olacak şekilde hüküm kurulmuş olmakla, hükmün tebliğ tarihi itibariyle temyiz isteminin süresinde olduğu kabul edilerek yapılan incelemede;
Dosya içeriğine göre sair temyiz itirazları yerinde görülmemiş, sanığın uzlaşmak istemediğini bildirmesi karşısında, yakınanın bu husustaki beyanının alınmaması sonuca etkili bulunmamıştır. Ancak;

1- Adana İkinci Sulh Ceza Mahkemesi’nin 2002/976 E., 2003/311 K. sayılı dava dosyasının denetime olanak sağlaması bakımından, dosya içerisinde bulundurulması gerektiğinin gözetilmemesi,

2- 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Yasa’da Cumhuriyet Savcısının hükümlüye ödeme emri tebliği üzerine, belli süre içinde ödenmeyen para cezalarına gecikme zammı uygulanacağına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmadığından, 647 sayılı Yasa’nın 5/5. maddesi uyarınca gecikme zammına hükmedilemeyeceğinin nazara alınmaması,

3- Hükümden sonra 08.02.2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5728 sayılı Yasa’nın 562. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMY’nin 231. maddesi uyarınca; hükmolunan cezanın tür ve süresine göre hükmün açıklanmasının geri bırakılıp bırakılmayacağı hususunun değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi (BOZULMASINA), 24.09.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA