kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

1. Ceza Dairesi 2007/2235 E., 2008/5944 K.

KASTEN ÖLDÜRME

SUÇ DELİLLERİNİ GİZLEME VE YOK ETME

 

“ÖZET”

SANIĞIN DAHA ÖNCE İZİNSİZ TAŞIDIĞI TABANCASINI ÖLENE VERDİĞİ, BU TABANCAYLA İNTİHAR EDEN ÖLENİN YANINA GİTTİĞİNDE, KENDİ TABANCASININ KULLANILDIĞINI GÖRMESİ ÜZERİNE, ÖLDÜRME FİİLİNİN DELİLİ OLAN BU TABANCAYI YOK ETTİĞİ ANLAŞILDIĞINDAN, ÖLDÜRME SUÇUNUN DELİLLERİNİ GİZLEME VE YOK ETME SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASI GEREKİR.

“İçtihat Metni”

Tahir’i kasten öldürmekten, suç delillerini gizlemekten ve izinsiz silah taşımaktan sanık Serkan’ın yapılan yargılanması sonunda; izinsiz silah taşımaktan hükümlülüğüne, öldürmekten beraetine, suç delillerini gizlemekten ceza verilmesine yer olmadığına ilişkin (Burdur Ağır Ceza Mahkeme-si)’nden verilen 14.03.2006 gün ve 29/64 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi müdahil vekili tarafından istenilmiş olduğundan, dava dosyası C.Baş-savcılığı’ndan tebliğname ile Dairemize gönderilmekle incelendi ve aşağıdaki karar tespit edildi.

1- Katılan vekilinin yetkisi bulunmadığından 6136 sayılı Yasa’ya muhalefet suçundan kurulan hükme yönelen temyiz başvurusunun CMUK’nın 317. maddesi uyarınca reddine karar verildi.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun ve Dairemizin istikrar kazanmış kararlarına göre; suç delillerini gizlemek ve yok etmek eyleminin delillerinin gizlendiği iddia edilen suça iştirak düzeyine ulaşabileceği ve delilleri gizlenen suçun yargılamasını etkileyerek suçun sübutunu ve vasfının değişmesine yol açarak katılanın yararlarını etkilemesinin söz konusu olması nedeniyle, katılanın anılan suçtan açılan davaya katılabileceği ve verilen hükmü de temyiz edebileceğinden tebliğnamedeki bu suçtan kurulan hükme yönelen temyiz talebinin reddine dair düşünce benimsenmemiştir.

3- Adam öldürmek ve suç delillerini gizlemek ve yok etmek suçlarından kurulan hükümlerle ilgili incelemede;

Tek eylem nedeniyle iki ayrı suçtan dava açılıp her iki suçtan da ayrı ayrı hüküm kurularak beraat kararı verilemeyeceği hususu da dikkate alınarak; oluşa ve delillere göre, elde edilen delillerin adam öldürme suçundan hükümlülüğe yeter nitelik ve derecede bulunmamakla beraber sanığın daha önce izinsiz taşıdığı 6136 sayılı Yasa kapsamına göre tabancasını ölene verdiği, bu tabancayla intihar eden ölenin yanına gittiğinde, kendi tabancasının kullanıldığını görmesi üzerine, öldürme fiilinin delili olan bu tabancayı olay yerinden alarak yok ettiği, böylece öldürme suçunun delillerini gizlemek ve yok etmek suçunu işlediği anlaşıldığı ve bu suçtan cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hem adam öldürme hem de suç delillerini gizlemek ve yok etmek suçundan beraatine karar verilmesi,

Yasaya aykırı olup, katılan vekilinin itirazları bu sebeple yerinde görüldüğünden hükmün kısmen tebliğnamedeki düşünce hilafına (BOZULMASINA), 15.07.2008 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA