kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

6. Ceza Dairesi 2002/18128 E., 2003/8030 K.

DOLANDIRICILIK

 

 

 

 

 

 

“ÖZET”

1- SAHTE BELGELER KULLANARAK, KATILAN BANKA TARAFINDAN KREDİ AÇILMASINI SAĞLAYIP KREDİ KARTI ALARAK, BU KARTLA ALIŞVERİŞ YAPIP PARA ÇEKMEK SURETİYLE HAKSIZ ÇIKAR SAĞLAYAN SANIĞIN EYLEMİNİN, TCK.NUN 504/1. MADDESİNE UYAN SUÇU OLUŞTURDUĞU; 2- HÜKÜMDEN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİREN 4806 SAYILI KANUN İLE TCK.NUN 30. MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK UYARINCA, PARA CEZALARINDA 1000 TL.NİN ARTIKLARININ HESABA KATILAMAYACAĞI, GÖZETİLMELİDİR.

“İçtihat Metni”

Sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından sanık ve tutuklu Nedim hakkında yapılan duruşma sonunda: Mahkumiyetine ilişkin (Bakırköy Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesi)nden verilen 22.5.2002 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi katılan vekili ile sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığından onama isteyen 23.9.2002 tarihli tebliğname ile 1.11.2002 tarihinde daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

TCK.nun 31 ve 20. maddelerine aykırı olarak kamu hizmetlerinden ya’ saklanma cezasının 3 yıl yerine 3 ay olarak hükmolunması katılanın temyizinin kapsamına göre karşı temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamış, dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre sanık Nedim’in temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle hakkındaki eleştiri dışında usul ve kanuna uygun bulunan hükmün tebliğname gibi ONANMASINA,

Dolandırıcılık suçu i|e ilgili temyize gelince;

1- Sahte belgeler kullanarak katılan banka tarafından kredi açılmasını sağlayıp kredi kartı alarak bu kartla alışveriş yapıp para çekmek suretiyle haksız çıkar sağlayan sanığın eylemi TCK.nun 504/1. maddesine uyan suçu oluşturduğu halde 503/ilk, 80. maddeleri ile hüküm kurulması,

2- Hükümden sonra yürürlüğe giren 4806 sayılı Kanun ile TCK.nun 30. maddesinde yapılan değişiklik uyarınca para cezalarında 1000 liranın artıklarının hesaba katılamayacağının gözetilmesi zorunluluğu,

Bozmayı gerektirmiş, katılan A..... A.Ş. vekili ve sanık Nedim’in temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle isteme aykırı olarak (BOZULMASINA), 3.11.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA