kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

6. Ceza Dairesi 2002/19227 E., 2003/7958 K.

HIRSIZLIK

 

 

 

“ÖZET”

1- SUÇUN, TCK.NUN 502. MADDESİ UYARINCA, GECE SAYILAN ZAMANDA İŞLENDİĞİNİ GÖSTEREN KANITLARIN NELER OLDUĞU AÇIKLANMADAN, AYNI YASANIN 492/1. MADDESİ İLE HÜKÜM KURULMASI; 2- SANIĞIN, SİLAHLA ETKİLİ EYLEM SUÇUNDAN D. SULH CEZA MAHKEMESİNİN İLAMI İLE VERİLİP 2.11.1998 TARİHİNDE İNFAZ EDİLEN AĞIR PARA CEZASINA İLİŞKİN HÜKÜMLÜLÜĞÜ TEKERRÜRE ESAS NİTELİKTE BULUNDUĞU HALDE, TCK.NUN 81/1. MADDESİNİN UYGULANMASI; USUL VE YASAYA AYKIRIDIR.

“İçtihat Metni”

Hırsızlık suçundan sanık Abdullah ve Kadri haklarında yapılan duruşma sonunda: Mahkumiyetlerine ilişkin (Diyarbakır Asliye Ceza Mahkemesi)nden verilen 30.5.2002 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık Abdullah tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığından onama isteyen 1.11.2002 tarihli tebliğname ile 4.11.2002 tarihinde daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;

1- Suçun TCK.nun 502. maddesi uyarınca gece sayılan zamanda işlendiğini gösteren kanıtların neler olduğu açıklanmadan aynı Yasanın 492/1. maddesi ile hüküm kurulması,

2- Sanığın silahla etkili eylem suçundan Diyarbakır Birinci Sulh Ceza Mahkemesinin 17.4.1998 gün, 1998/196-270 esas-karar sayılı ilamı ile verilip 2.11.1998 tarihinde infaz edilen 4.560.000 TL. ağır para cezasına ilişkin hükümlülüğü tekerrüre esas nitelikte bulunduğu halde TCK.nun 81/1. maddesinin uygulanması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık Abdullah’ın temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle isteme aykırı olarak (BOZULMASINA), CMUK.nun 325. maddesi gereğince (1) nolu bozma nedeninden hükmü temyiz etmeyen sanık Kadri’nin de yararlandırılmasına, CMUK.nun 326/son maddesi gereğince sanığın ceza süresi yönünden kazanılmış hakkının korunmasına, 3.11.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA