kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

6. Ceza Dairesi 2002/18182 E., 2003/7956 K.

GÖREVLİ MAHKEME

HIRSIZLIK

SİLAHLI YAĞMAYA EKSİK KALKIŞMA

 

 

“ÖZET”

HIRSIZLIK SUÇUNUN İŞLENMESİ SIRASINDA OLAY YERİNE GELEN KOLLUĞA, SANIK NG.NİN, KAÇIP KURTULMAK AMACIYLA, TABANCA İLE ATEŞ ETTİĞİNİN ANLAŞILMASI KARŞISINDA; EYLEMİN TCK.NUN 495/2. MADDESİ YOLLAMASIYLA SİLAHLI YAĞMAYA EKSİK KALKIŞMA, SUÇUNU OLUŞTURUP OLUŞTURMADIĞINA İLİŞKİN KANITLARIN AĞIR CEZA MAHKEMESİNCE DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ GÖZETİLMELİDİR.

“İçtihat Metni”

Hırsızlık ve 6136 sayılı Yasaya muhalefet suçlarından sanıklar Nevzat, Alamettin, Fadıl ve Düzgün Ali hakkında yapılan duruşma sonunda: Mahkumiyetlerine ilişkin (Nazilli Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 11.10.2001 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar savunmanları tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığından bozma isteyen 30.9.2002 tarihli tebliğname ile 1.11.2002 tarihinde daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Hırsızlık suçunun işlenmesi sırasında olay yerine gelen kolluğa, sanık Nevzat’ın kaçıp kurtulmak amacıyla tabanca ile ateş ettiğinin anlaşılması karşısında; eylemin TCK.nun 495/2. maddesi yollamasıyla silahlı yağmaya eksik kalkışma suçunu oluşturup oluşturmadığına ilişkin kanıtların Ağır Ceza Mahkemesince değerlendirilmesi gerektiği gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi yerine yazılı şekilde hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, sanıklar Nevzat, Alamettin, Fadıl ve Düzgün Ali savunmanlarının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeyen hükmün açıklanan nedenle istem gibi (BOZULMASINA) CMUK.nun 326/son maddesi uyarınca sanıkların kazanılmış haklarının korunmasına, 3.11.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA