kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

6. Ceza Dairesi 2002/18183 E., 2003/7627 K.

GÖREVLİ MAHKEME

SAHTECİLİK

 

 

 

“ÖZET”

SANIĞIN BAŞKA BİR KADINDAN EVLİLİK DIŞI DOĞAN ÇOCUĞUNU, GERÇEĞE AYKIRI MERNİS TUTANAĞI DÜZENLETİP EŞİNDEN DOĞMUŞ GİBİ NÜFUS KÜTÜĞÜNE YAZDIRMAK BİÇİMİNDEKİ EYLEMİNİN TCK.NUN 342/1, 80. MADDELERİNE UYAN SUÇU OLUŞTURUP OLUŞTURMADIĞINA İLİŞKİN KANITLARIN, ÜST DERECELİ AĞIR CEZA MAHKEMESİNCE DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ GÖZETİLMELİDİR.

“İçtihat Metni”

Yalan beyanda bulunmak suçundan sanık Reşit hakkında yapılan duruşma sonunda: Mahkumiyetine ilişkin (Karaman Asliye Ceza Mahkemesi)nden verilen 5.11.2001 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığından bozma isteyen 30.9.2002 tarihli tebliğname ile 1.11.2002 tarihinde daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Sanığın başka bir kadından evlilik dışı doğan çocuğunu, gerçeğe aykırı mernis tutanağı düzenletip eşinden doğmuş gibi nüfus kütüğüne yazdırmak biçimindeki eyleminin TCK.nun 342/1, 80. maddelerine uyan suçu oluşturup oluşturmadığına ilişkin kanıtların üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesince değerlendirilmesi gerektiği gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi yerine duruşmaya devam edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık Resit’in temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeyen hükmün açıklanan nedenle istem gibi (BOZULMASINA), hükmolunan cezanın türü ve süresine göre sanığın kazanılmış hakkının korunmasına, 27.10.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA