kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

5. Ceza Dairesi 2002/7811 E., 2003/5380 K.

MÜSTEHCEN İÇERİKLİ DERGİ SATMAK

 

 

“ÖZET”

SANIĞIN, MÜSTEHCEN OLDUĞU İDDİA EDİLEN DERGİLERİ YAYIMLAMAK SURETİYLE MÜSNET SUÇU İŞLEDİĞİ ANLAŞILDIĞINDAN, BU TÜR DAVALARA BAKMA GÖREVİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE AİTTİR.

“İçtihat Metni”

Müstehcen içerikli dergi satmak suçundan sanık Alev’in yapılan yargılanması sonunda; mahkumiyetine; dair (Eyüp ikinci Sulh Ceza Mahkemesi)nden verilen 2.10.2001 gün ve 2001/40 Esas, 2001/892 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi O yer C. Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

Sanığın, müstehcen olduğu iddia edilen dergileri yayımlamak suretiyle müsnet suçu işlediği anlaşıldığından, 5680 sayılı Yasanın 3/2-3 ve 36/1. maddeleri uyarınca bu tür davalara bakma görevinin Asliye Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekirken yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması,

Kanuna aykırı, Yerel C. Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi CMUK.nun 321. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), 24.10.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA