kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

3. Ceza Dairesi 2003/5128 E., 2003/6793 K.

ORMANDAN DÜŞÜK VE DEVRİKTEN EMVAL TEMİN ETMEK

 

“ÖZET”

SANIĞIN NÜFUSUNA KAYITLI OLUP FİİLEN İKAMET ETTİĞİ VE İDARİ SINIRLARI İÇİNDE SUÇ İŞLEDİĞİ KÖYÜN ORMAN İÇİ KÖY OLMASI NEDENİYLE, 6831 SAYILI YASANIN 91/SON. MADDESİNİN UYGULAMA KOŞULLARI BULUNMADIĞI GÖZETİLMEDEN, SUÇ İŞLEME YERİNİN, EMVALİN ORMANDAN TOPLANDIĞI YERİN İDARİ SINIRLARI İÇİNDE BULUNDUĞU KÖY YERİNE SANIĞIN SINIRLARI İÇİNDE YAKALANDIĞI KÖY OLARAK KABULÜYLE SANIK HAKKINDA FAZLA CEZA TAYİNİ YASAYA AYKIRIDIR.

“İçtihat Metni”

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak; gereği görüşülüp düşünüldü:

Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine, ancak;

1- Sanığın nüfusuna kayıtlı olup fiilen ikamet ettiği ve idari sınırları içinde suç işlediği Karaman Köyünün orman içi köy olması nedeniyle, 6831 sayılı Yasanın 91/son maddesinin uygulama koşulları bulunmadığı gözetilmeden, suç işleme yerinin, emvalin ormandan toplandığı yerin idari sınırları içinde bulunduğu köy yerine sanığın sınırları içinde yakalandığı köy olarak kabulüyle sanık hakkında fazla ceza tayini,

2- 10.2.2003 tarihinde yürürlüğe giren ve TCK.nun 30. maddesinde değişiklik yapan 4806 sayılı Yasanın 1. maddesi ile para cezalarında bin liranın küsurunun atılması öngörülüp bu değişikliğinde sanık lehine hüküm doğurması nedeni ile sanık hakkında tayin olunan ağır para cezasındaki ve hapis cezasının para cezasına çevrilmesinde uygulanan bir gün hapis cezası karşılığı ağır para cezasındaki bin liranın küsurunun atılması lüzumu,

Bozmayı gerektirmiş sanık ve yerel C. Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı (BOZULMASINA), 10.11.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA