kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

3. Ceza Dairesi 2003/5699 E., 2003/6787 K.

AĞIR PARA CEZASININ TAKSİTLENDİRİLMESİ

NİSBİ HARÇ

ORMANDAN TARLA AÇMAK

 

 

“ÖZET”

1) TAZMİNAT VE AĞAÇLANDIRMA GİDERİNE HÜKMEDİLDİĞİNE GÖRE SANIĞA NİSBİ HARÇ YÜKLETİLMEYECEĞİ GÖZETİLMELİDİR. 2) AĞIR PARA CEZASININ TAKSİTLENDİRİLMESİNDE UYGULANAN YASA VE MADDESİNİN GÖSTERİLMEMESİ YASAYA AYKIRIDIR.

“İçtihat Metni”

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak; gereği görüşülüp düşünüldü;

Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine, ancak;

1- Tazminat ve ağaçlandırma giderine hükmedilmediğine göre sanığa nisbi harç yükletilmeyeceğinin gözetilmemesi,

2- Ağır para cezasının taksitlendirilmesinde uygulanan yasa ve maddesinin gösterilmemesi suretiyle CMUK.nun 268/4. maddesine muhalefet edilmesi,

3-10.2.2003 tarihinde yürürlüğe giren ve TCK.nun 30. maddesinde değişiklik yapan 4806 sayılı Yasanın 1. maddesi ile para cezalarında bin liranın küsurunun atılması öngörülüp bu değişikliğinde sanık lehine hüküm doğurması nedeni ile sanık hakkında tayin olunan hapis cezasının para cezasına çevrilmesinde uygulanan bir gün hapis cezası karşılığı ağır para cezasındaki bin liranın küsurunun atılması lüzumu,

Bozmayı gerektirmiş, müdahil idarenin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi (BOZULMASINA), ancak bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden kararda nispi harca ilişkin fıkranın çıkarılması, sanık hakkında tayin olunan ağır para cezasının taksitlendirilmesine ilişkin fıkraya “647 sayılı Yasanın 5. maddesi gereğince” ibaresinin yerleştirilmesi ve tayin olunan netice 1.423.656.000 TL. ağır para cezasının 1.423.500.000 TL. ağır para cezasına indirilmesi suretiyle hükmün (DÜZELTİLEREK ONANMASINA), 10.11.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA