kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

2. Ceza Dairesi 2002/1390 E., 2003/7640 K.

DURUŞMANIN GİZLİLİĞİ

FARİK VE MÜMEYYİZLİK RAPORU

KÜÇÜK SANIĞIN CEZASININ ŞARTLI ERTELENMESİ

MÜDAFİİN GÖREVİNİ YAPMAMASI

SANIĞA ZORUNLU MÜDAFİ ATANMASI

 

 

 

 

 

 

 

“ÖZET”

SUÇ TARİHİ VE YARGILAMA SIRASINDA 18 YAŞINI DOLDURMAYAN SANIĞA ATANAN ZORUNLU MÜDAFİİN GELMEMESİ HALİNDE YENİ MÜDAFİ ATANMALIDIR. SUÇ TARİHİNDE 11-15 YAŞ ARASINDA OLAN SANIĞIN ATILI SUÇUN ANLAM VE SONUÇLARIN KAVRAMA YETENEĞİNE SAHİP OLUP OLMADIĞI HUSUSUNDA UZMAN HEKİMDEN RAPOR ALINMALIDIR. 2253 SAYILI YASANIN 38. MADDESİ UYARINCA ŞARTLI ERTELENEN CEZADA ŞARTIN NE OLDUĞU BELİRTİLMELİDİR. HÜKÜM TARİHİNDE SANIK 15 YAŞINI DOLDURDUĞUNDAN DURUŞMA GİZLİ YAPILMAMALIDIR.

“İçtihat Metni”

Bıçakla etkili eylem suçundan sanık Ahmet’in yapılan yargılaması sonucunda; Mahkumiyetine dair (Osmaniye Sulh Ceza Mahkemesi)’nden verilen 24.4.2001 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi o yer Cumhuriyet Savcısı tarafından istenmekle ve dosya C. Başsavcılığının 86747 sayılı tebliğnamesiyle dairemize gelmekle yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü.

1- 3842 sayılı Yasa ile değişik CMUK.nun 138. maddesi ile düzenlenen mecburi müdafiilik sistemi 18 yaşını bitirmemiş olan sanıkların kendilerini savunamayacakları ilkesine dayanmakta olup, 3.6.1985 doğumlu olan suç tarihinde ve halen 18 yaşını bitirmeyen sanığın müdafiin aşamalarda bulunmasının temini, bunun mümkün olmaması halinde kendine yeni bir müdafii tayin edilmesi gerekirken yokluğunda karar verilmesi suretiyle savunma hakkının kısıtlanması,

2- Suç tarihinde 11-15 yaşları arasında bulunan sanığın bıçakla müessir fiil suçunun anlam ve sonuçlarını kavrama yeteneğine sahip olup olmadığı hususunda uzman hekimden rapor aldırılmadan yargılaması yapılıp hüküm kurulmak suretiyle 2253 sayılı Kanunun 20. maddesine muhalefet edilmesi,

3- Sanığın cezasının 2253 sayılı Kanunun 38. maddesi gereğince şartlı olarak ertelenmesine karar verildiği halde şartın belirlenmemesi,

4- Sanığın hüküm tarihinde 15 yaşını bitirdiği nazara alınmadan CMUK.nun 375. maddesine aykırı olarak duruşmanın gizli yapılıp gizli celsede karar verilmesi,

5- Gerekçeli karar başlığında suç tarihinin 11.3.2000 yerine 13.3.2000 olarak yanlış yazılması,

Bozmayı gerektirmiş o yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi (BOZULMASINA), 26.6.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA