kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

1. Ceza Dairesi 2006/4651 E., 2007/6999 K.

ADAM ÖLDÜRME

MEŞRU SAVUNMA

 

“ÖZET”

MAKTULÜN SİLAHINI ÇEKİP SANIĞA YÖNELİK ATIŞTA BULUNMASI ÜZERİNE, SANIĞIN MAKTULÜN ELİNDEKİ SİLAHA SARILDIĞI VE ÇEKİŞME ESNASINDA SİLAHIN BİRDEN ÇOK ATEŞ ALDIĞI ANLAŞILDIĞINA GÖRE, EYLEMİN MEŞRU SAVUNMA KOŞULLARI İÇİNDE GERÇEKLEŞTİĞİNİN KABULÜ GEREKİR,

“İçtihat Metni”

Halil’i kasten öldürmekten sanık Ayhan’ın yapılan yargılanması sonunda; hükümlülüğüne ilişkin (Kartal Birinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 07.11.2005 gün ve 126/372 sayılı hükmün duruşmalı olarak Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan, dava dosyası C Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle, kararda açıklanan nedenle duruşmasız olarak incelendi ve aşağıdaki karar tespit edildi.

1- Sanık müdafiinin duruşmalı inceleme isteminin sonuç ceza miktarına göre CMUK’nın 318. maddesi gereğince reddine karar verilmiştir.

2- Sanığın savunması ve bu savunmayı doğrulayan tanık anlatımlarına göre; maktulün silahını çekip sanığa yönelik atışta bulunması üzerine, sanığın maktulün elindeki silaha sarıldığı ve çekişme esnasında silahın birden çok ateş aldığı anlaşılmakla, sanık eylemi meşru savunma koşulları içinde işlediğinden 5237 sayılı TCK’nın 25/1, 5271 sayılı CMK’nın 223/2-d maddeleri gereğince beraat kararı verilmesi gerekirken, yazılı şekilde yerinde olmayan gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan hükmün tebliğnamedeki düşünce hilafına (BOZULMASINA), 28.09.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA