kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

3. Ceza Dairesi 2003/6009 E., 2003/7606 K.

İŞGAL VE FAYDALANMA

TAPU KAYDININ UYGULANMASI

 

“ÖZET”

SANIĞIN İBRAZ ETTİĞİ TAPU KAYDININ DAYANAĞINI TEŞKİL EDEN MAHKEME KARARI CELBEDİLİP AÇILAN TESCİL DAVASINDA ORMAN İDARESİNİN TARAF OLARAK GÖSTERİLİP GÖSTERİLMEDİĞİ ARAŞTIRILIP, ORMAN İDARESİNİN TARAF OLMADIĞININ BELİRLENMESİ HALİNDE TESİS EDİLEN TAPU KAYDININ ORMAN İDARESİ ALEYHİNE HUKUKİ SONUÇ DOĞURMAYACAĞI, ORMAN İDARESİNİN TARAF OLDUĞUNUN BELİRLENMESİ HALİNDE TAPU KAYDININ MAHALLİNDE UYGULANIP SUÇ KONUSU YERİN TAPU KAPSAMINDA KALDIĞININ BELİRLENMESİ HALİNDE SANIĞIN SUÇ KASTI BULUNUP BULUNMADIĞI DA DEĞERLENDİRİLEREK SONUCUNA GÖRE HUKUKİ DURUMUN TAYİNİ GEREKİR.

“İçtihat Metni”

Mahalli mahkemece verilen hükmün temyiz edilmekle evrak okunarak; gereği görüşülüp düşünüldü:

Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine, ancak;

Sanığın 4560 m2 genişliğindeki orman boşluğunun sürmek ve ekmek suretiyle işgal ve faydalanmada bulunduğu yerin, 1988 yılında kesinleşen orman tahdidi içinde kaldığı yapılan keşif sonucu düzenlenen bilirkişi raporlarında bildirilmiş olmasına karşılık sanık 14.7.1994 tarih ve 1718 parsel 18 cilt 1718 sayfa nolu tapu kaydını ibraz ederek suç konusu yerin tapu kaydı kapsamında kaldığının savunmasında ileri sürmesine ve tapu kaydını hükmen tescil sonucu tesis edilmesine göre söz konusu tapu kaydının dayanağını teşkil eden mahkeme kararı celbedilip açılan tescil davasında orman idaresinin taraf olarak gösterilip gösterilmediği araştırılıp, orman idaresinin taraf olmadığının belirlenmesi halinde tesis edilen tapu kaydının orman idaresi aleyhine hukuki sonuç doğurmayacağı, orman idaresinin taraf olduğunun belirlenmesi halinde tapu kaydına dayanak yapılan kroki ve belgeler mahallinde yapılacak keşifte tapu ve fen tekniğinden anlayan bilirkişiler marifetiyle mahallinde uygulanıp suç konusu yerin tapu kapsamında kaldığının belirlenmesi halinde sanığın suç kastı bulunup bulunmadığı da değerlendirilerek sonucuna göre hukuki durumun tayini gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebep den dolayı İstem gibi (BOZULMASINA), 10.12.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA