kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

4. Ceza Dairesi 2003/8153 E., 2003/8536 K.

EYLEMİ NİTELEMEDE HATA

GASP

GÖREVSİZLİK KARARI

TEHDİT

“İçtihat Metni”


T.C. TUTUKLU
YARGITAY BOZMA
4.Ceza Dairesi

Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas no :2003/8153
Karar no :2003/8536
Tebliğname no: :4/2003-93878

MAHKEMESİ : Feke Asliye Ceza Mahkemesi

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak; sanığın tehditle yakınandan para istemesi biçiminde oluşan eyleminin TCY.nın 495, 61.maddelerine uyan suçu oluşturabileceği, kanıtları değerlendirme ve eylemi nitelendirmenin ağır ceza mahkemesine ait olduğu gözetilmeden hüküm kurulması,
Yasaya aykırı ve sanık İbrahim’ın temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, yeniden hüküm kurulurken CYY.nın 326.maddesinin gözetilmesine 30.9.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA