kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

8. Ceza Dairesi 2002/12266 E., 2003/2127 K.

GÖREVLİ MAHKEME

RUHSATI İPTAL EDİLEN SİLAHIN ZORALIMI

 

“ÖZET”

SÜRESİNİN SONA ERMESİ SEBEBİYLE RUHSATI İPTAL EDİLEN SİLAHIN ZORALIMINA İLİŞKİN TALEP ÜZERİNE, GÖREVLİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİNCE DURUŞMA AÇILARAK HÜKÜM VERİLMELİDİR.

“İçtihat Metni”

Ruhsat süresi dolan ve ruhsatını yeniletmeyen Ahmet’e ait silahın ve eklerinin müsaderesi C.Savcılığınca istenmekle yapılan inceleme sonunda silahın ve eklerinin TCK.nun 36/3. madde ve fıkrası gereğince müsaderesine dair (Şereflikoçhisar Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 23.1.2002 gün ve 342 esas, 30 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi hak sahibi Ahmet ile Üst C.Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C Başsavcılığından tebliğname ile 3.12.2002 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:

Ruhsat süresinin sona ermesi sebebiyle ruhsatı iptal edilen silahın zoralımına ilişkin talep üzerine, görevli Asliye Ceza Mahkemesince duruşma açılarak hüküm verilmesi gerekirken, yazılı şekilde görevsiz Sulh Ceza Mahkemesince davaya bakılarak karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş hak sahibi Ahmet ile Üst C.Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı (BOZULMASINA), 12.6.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA