kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

4. Ceza Dairesi 2002/25161 E., 2003/6897 K.

GÖREV SIRASINDA KEYFİ DAVRANMAK

SUÇUN MANEVİ ÖĞESİ

 

“ÖZET”

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ OLAN SANIĞIN, YAKINAN ÖĞRETMENİN HASTANEYE SEVK İŞLEMİNİ, ONUN KILIK KIYAFETİNİ “KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN KILIK KIYAFETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK”HÜKÜMLERİNE UYGUN HALE GETİRMESİNİ SAĞLAMA AMACIYLA GECİKEREK YAPMASI EYLEMİNDE, TCY.NIN 228. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN KEYFİ DAVRANMA SUÇUNUN MANEVİ ÖĞESİNİN OLUŞMADIĞI GÖZETİLMELİDİR.

“İçtihat Metni”

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak; ilçe Milli Eğitim Müdürü olan sanığın, yakınan öğretmenin hastaneye sevk işlemini, onun kılık kıyafetini “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafetleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun hale getirmesini sağlama amacıyla gecikerek yapması, eyleminde, TCY.nın 228. maddesinde öngörülen keyfi davranma suçunun manevi öğesinin oluşmadığı gözetilmeden, hükümlülüğüne karar verilmesi,

Yasaya aykırı ve sanık Ali Haydar’ın temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden (HÜKMÜN BOZULMASINA), yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas hüküm mahkemesine gönderilmesine, 30.6.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA