kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

1. Ceza Dairesi 2001/2539 E., 2001/3366 K.

ADAM ÖLDÜRMEK

ADAM ÖLDÜRMEYE TAM DERECEDE KALKIŞMAK

BASİT KIŞKIRTMANIN GEÇMESİ

 

 

 

“ÖZET”

MAKTUL İLE MAĞDUR OĞULLARININ GİTTİKLERİ SANIĞIN EVİNDE, ÇIKAN TARTIŞMADA BİR MAĞDURUN SANIĞIN EŞİNİ İTELEYİP YERE DÜŞÜRMESİ SONRASINDA ÖLDÜRME VE ÖLDÜRMEYE KALKIŞMA EYLEMİNİN GERÇEKLEŞTİĞİ OLAYDA, MAKTUL İLE OĞULLARININ BU KIŞKIRTMAYI EYLEMLİ BİÇİMDE ENGEL OLMAMAK YA DA AYIPLAMAMAKLA BENİMSER BİR TAVIR SERGİLEMELERİ KARŞISINDA “BASİT KIŞKIRTMANIN GEÇMESİ” İLE, SANIK LEHİNE TÜM EYLEMLERDE TCY.NIN 51/1. MADDESİNİN UYGULANMASI ZORUNLUDUR.

“İçtihat Metni”

Avni’yi kasten öldürmekten, Aykan ile Serdar’ı da kasten ayrı ayrı öldürmeğe tam derecede teşebbüsten ve izinsiz silah taşımaktan mükerrir sanık Abdullah’ın yapılan yargılanması sonunda: Hükümlülüğüne ilişkin (Çarşamba Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 14.12.2000 gün ve 43/216 sayılı hükmün duruşmalı olarak Yargıtayca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş ve hüküm kısmen re’sen de temyize tabi bulunmuş olduğundan dava dosyası Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle; duruşmalı olarak incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi:

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliği tayin, mağdur Ayhan’ı öldürmeye tam kalkışmada tahrike ve tüm suçlarda takdire ilişkin cezayı azaltıcı sebebinin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunması sair yönlerden inandırıcı gerekçelerle değerlendirilmiş ve kısmen kabul ve kısmen reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bozma dışında başkaca isabetsizlik görülmemiş olduğundan sanık müdafiinin; usul hatasına, suç vasfına, silah suçunda teşdidin yerinde olmadığına ilişen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Maktul Avni ile mağdur oğulları Serdar ve Aykan’ın alacak meselesini görüşme amacıya gittikleri sanığın evinde, sanık ve eşi ile gelişen tartışmada, mağdur Aykan’ın sanığın eşini iteleyip yere düşürmesi sonrasında öldürme ve öldürmeye kalkışma eylemlerinin gerçekleştiği oluş ve kabulden anlaşılmakla; mağdur Aykan’la birlikte eve gelen maktul Avni ile mağdur Serdar’ın, bu kışkırtmayı, eylemli biçimde engel olmamak ya da ayıplamamakla benimser bir tavır sergilemeleri karşısında; basit tahrikin sirayeti ile, sanık lehine gerek maktulü öldürmede gerekse mağdur Serdar’ı öldürmeye kalkışmada TCY.nın 51/1. maddesinin uygulanması zorunluluğunun düşünülmemesi,

Yasaya aykırı ve sanık müdafiinin temyiz layihası ve duruşmalı incelemede vaki temyiz itirazları isabetli görülmekle kısmen ve re’sen temyize tabi mezkur hükümlerin ve irtibat nedeniyle sair hükümlerin (BOZULMASINA), tebliğnamedeki görüş doğrultusunda, 26.9.2001 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA