kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

4. Ceza Dairesi 2003/8051 E., 2004/10593 K.

EFRADA SUİ MUAMELE

GÖREV

GÖREVLİYE SÖVME

“İçtihat Metni”

T.C.
YARGITAY BOZMA
4.Ceza Dairesi
Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas no :2003/8051
Karar no :2004/10593
Tebliğname no: :TM/2003-52334

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak; asker olan sanıklar Mustafa ve Uğur’un önleyici kolluk olarak idari görevlerini yaparlarken işledikleri kabul edilen TCY.nın 245.maddesinde öngörülen kötü davranma suçuna ilişkin davalar ile sivil sanık Şahin’in TCY.nın 266/1,267,271/1.maddelerinde belirtilen görevliye sövme suçlarıyla ilgili davalara 353 sayılı Yasanın 9 ve 12.maddeleri uyarınca Adliye mahkemelerince bakılması gerektiği gözetilmeden, Askeri mahkemesinin görevli olduğundan söz edilerek görevsizlik kararları verilmesi,
Yasaya aykırı ve O yer C.Savcısının temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 27.10.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA