kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

10. Ceza Dairesi 2003/4363 E., 2003/19463 K.

SATMAK İÇİN UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK

 

“ÖZET”

SANIK ERCAN SAVUNMASI VE BU SAVUNMAYI DOĞRULAYAN DİĞER SANIK GÜLBAHAR’IN ANLATIMLARI KARŞISINDA SANIKLARIN KARDEŞİ AHMET’İN ADRESİNİN TESPİT EDİLEREK İFADESİ ALINDIKTAN SONRA SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN TAYİN VE TAKDİRİ GEREKİR.

“İçtihat Metni”

Satmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan sanık Ercan’ın yapılan yargılanması sonunda; hükümlülüğüne ilişkin (Bingöl Ağır Ceza Mahkemesi)’nden verilen 21.1.2003 gün ve 2002/102 esas, 2003/8 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının bozma isteyen tebliğnamesi ile 24.6.2003 tarihinde Daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:

CMUK.nun 22. maddesine göre davada esaslı işlemleri yaparak suçun niteliğini belirtmek suretiyle uygulanacak yasa maddelerini gösterip görevsizlik kararı veren hakim ve davanın görevli üst mahkemesindeki yargılamaya katılmayacağı, somut olayda Bingöl Ağır Ceza Mahkemesi ile Genç Asliye Ceza Mahkemesi arasındaki olumsuz görev uyuşmazlığının Yargıtay Beşinci Ceza Dairesince çözümlenmesi üzerine Bingöl Ağır Ceza Mahkemesince yargılamaya devamla hüküm kurulduğu, CMUK.nun 22. maddesine aykırı bir durum olmadığından tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde tartışılan delillere ve dosya içeriğine uygun gerekçeye göre; yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine; ancak:

Sanık Ercan savunması ve bu savunmayı doğrulayan diğer sanık Gülbahar’ın anlatımları karşısında sanıkların kardeşi Ahmet’in adresinin tespit edilerek ifadesi alındıktan sonra sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken eksik inceleme neticesinde yazılı şekilde karar verilmesi,

Yasaya aykırı, sanık vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün istem gibi (BOZULMASINA), 29.9.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA