kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

8. Ceza Dairesi 2003/1074 E., 2003/2447 K.

ANTİKA SİLAH

TEŞEKKÜL HALİNDE SİLAH KAÇAKÇILIĞI

 

 

 

 

“ÖZET”

SANIĞIN SATTIĞI BULAŞIK MAKİNASININ İÇİNDE BULUNAN VE PASLANMIŞ DURUMDAKİ SİLAH VE MERMİLERİ SAVUNMASININ AKSİNE, SATMAK İÇİN BULUNDURDUĞUNA DAİR, HER TÜRLÜ KUŞKUDAN UZAK, KESİN VE İNANDIRICI HİÇBİR KANIT BULUNMADIĞINDAN EYLEMİN 6136 SAYILI YASANIN 1312. MADDE VE FIKRASI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİNİN GÖZETİLMEMESİ, PARA CEZASI TAYİN EDİLİRKEN HER AŞAMADA BİN LİRA KUSURUNUN ATILMASI ZORUNLULUĞUNA DİKKAT EDİLMEMESİ, SUÇA KONU SİLAHLARDAN 8 MM. ÇAPINDAKİ VELEDAĞ MARKA TOPLU TABANCANIN ANTİKA SİLAHLARDAN OLDUĞUNUN ANLAŞILMASI KARŞISINDA GEREKLİ İŞLEM YAPILMAK ÜZERE YÖNETİME TESLİMİ YERİNE, ZORALIMINA KARAR VERİLMESİ DOĞRU DEĞİLDİR.

“İçtihat Metni”

Teşekkül halinde silah kaçakçılığı yapmaktan sanık Murat’ın yapılan yargılanması sonunda; hükümlülüğüne, zoralıma ve TCK.nun 31. maddesi gereğince sanığın müebbeten kamu hizmetlerinden yasaklanmasına, aynı yasanın 33. maddesi gereğince sanığın hapis hali sona erdirilinceye kadar yasal kısıtlılık altında bulundurulmasına dair (Ankara Bir Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinden verilen 27.12.2002 gün ve 137 esas, 199 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık vekili tarafından istenilmiş olup, CMUK.nun 318. maddesi gereğince duruşmalı inceleme isteğinde bulunulan dava evrakı C.Başsavcılığının 26.2.2003 günlü Onama istekli tebliğnamesiyle Dairemize gönderilmiş ve duruşma günü tayin edilerek incelenip gereği düşünüldü.

Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine; Ancak,

1- Sanığın, sattığı bulaşık makinasının içerisinde ele geçirilen ve uzun suredir bakım yapılmadığı ve paslanmış durumda oldukları anlaşılan suça konu silah ve mermileri savunmasının aksine, satmak için bulundurduğuna ilişkin, her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı hiçbir kanıt bulunmadığı, bu koşullarda eyleminin 6136 sayılı Yasanın 13/2. madde ve fıkrası kapsamında değerlendirilmesinin gerektiği gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı biçimde hüküm kurulması,

2- Uygulamaya göre de;

4806 sayılı Yasanı 1. maddesi ile TCK.nun 30. maddesinin 2. fıkrasındaki “bir” sözcüğünün “bin” olarak değiştirilmiş bulunması karşısında, sanığa para cezası tayin edilirken her aşamada “bin” lira küsurunun atılması zorunluluğu,

3- Merkez Kriminal Polis Laboratuvarı uzmanlarınca düzenlenen 5.9.2002 tarihli rapora göre, suça konu silahlardan, 8 mm. çapındaki Veledağ marka toplu tabancanın, 6136 sayılı Yasanın değişik 11. maddesinde belirtilen antika silahlardan olduğunun anlaşılması karşısında; 6136 sayılı Yasa ve Yönetmeliği ile 2863 sayılı Yasanın 23 ve 25. maddeleri ve Yönetmeliği uyarınca gerekli işlem yapılmak üzere yönetime teslimi yerine, zoralımına karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş sanık vekillerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı (BOZULMASINA), 23.6.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA