kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

8. Ceza Dairesi 2002/7184 E., 2003/1750 K.

6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK

ERTELİ MAHKUMİYET

 

 

 

 

 

“ÖZET”

SANIĞIN SUSMA HAKKINI KULLANMASI, HAKKINDA TCK.NUN 59. MADDESİNİN UYGULANMAMASINA GEREKÇE OLAMAZ. AĞIR PARA CEZASINA TEKERRÜR NEDENİYLE İLAVESİ GEREKEN MİKTARIN 1.500.000. TL.YI GEÇEMEYECEĞİ GÖZETİLMELİDİR. SUÇ TARİHİ VE SUÇUN NİTELİĞİNE GÖRE 4616 SAYILI YASA KAPSAMINDA BULUNAN ERTELİ MAHKUMİYETİN TCK.NUN 95/2. MADDESİ VE FIKRASI UYARINCA AYNEN ÇEKTİRİLMESİNE KARAR VERİLEMEZ.

“İçtihat Metni”

6136 sayılı Kanuna aykırılıktan sanık Mehmet Şahin’in yapılan yargılanması sonunda; hükümlülüğüne ve zoralıma, erteli cezanın aynen infazına dair (Aksaray Birinci Asliye Ceza Mahkemesi)’nden verilen 2.10.2001 gün ve 29 esas, 611 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 18.6.2002 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü;

Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine; ancak,

1- TCK.nun 135. maddesine göre susma hakkı bulunan sanık hakkında “suçunu inkar” ettiği biçimdeki yasal olmayan gerekçeyle TCK.nun 59. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına karar verilmesi,

2- Ağır para cezasına tekerrür nedeniyle ilavesi gereken miktarın TCK.nun 81/1-3 ve 647 sayılı Yasanın 5/6. madde ve fıkraları uyarınca 1.500.000 lirayı geçemeyeceğinin gözetilmemesi,

3- Suç tarihi ve suçun niteliğine göre 4616 sayılı Yasa kapsamında bulunan erteli mahkumiyetin TCK.nun 95/2. madde ve fıkrası uyarınca aynen çektirilmesine karar verilemeyeceğinin gözetilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi (BOZULMASINA), 29.5.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA