kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

6. Ceza Dairesi 2002/16206 E., 2003/5652 K.

SAHTECİLİK

 

 

“ÖZET”

EMRE YAZILI SENET (BONO) DA RAKAM VE YAZI İLE TUTAR GÖSTEREN BÖLÜMLER ARASINDA DURAKSAMA ÇIKTIĞINDA; YAZI İLE DÜZENLENEN TUTARIN ESAS KABUL EDİLMESİ GEREKMESİ, 381 MİLYON İÇİN KALEME ALINAN BELGEDE RAKAMLA YAZILI BÖLÜMÜN ÖNÜNE (1) RAKAMININ EKLENDİĞİ, ÖNCEDEN BOŞ BIRAKILAN BÖLÜME İSE BİR DEFADA (BİR MİLYAR ÜÇYÜZSEKSENBİR MİLYON) YAZILDIĞI, SENEDİN TÜM ÖĞELERİNİN TAM VE KANDIRICILIK YETENEĞİNİN DE BULUNDUĞU GÖZETİLMELİDİR.

“İçtihat Metni”

Sahtecilikten sanık Fadli hakkında yapılan duruşma sonunda: Beraatine dair (İstanbul Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesi)’nden verilen 12.7.2001 tarihli hükmün temyizen tetkiki yerel C.Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından onama isteyen 3.7.2002 tarihli tebliğname ile 10.7.2002 tarihinde daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Emre yazılı senet (bono) da rakam ve yazı ile tutar gösteren bölümler arasında duraksama çıktığında; yazı ile düzenlenen tutarın esas kabul edilmesi gerekmesi, 381 milyon lira için kaleme alınan belgede rakamla yazılı bölümün önüne (1) rakamının eklendiği, önceden boş bırakılan bölüme ise bir defada (Bir milyar üçyüzseksenbir milyon) yazısının yazıldığı, senedin tüm öğelerinin tam ve kandırıcılık yeteneğinin de bulunduğu gözetilmeden; dosya içeriğine ve belge aslına uymayan gerekçeyle yazılı şekilde hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, C.Savcısının temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye aykırı olarak (BOZULMASINA), 19.9.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA