kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

6. Ceza Dairesi 2002/16119 E., 2003/5542 K.

HIRSIZLIK

 

“ÖZET”

SANIĞIN, YAPTIĞI BADANA İŞİ KARŞILIĞI DİĞER SANIK TARAFINDAN 3-4 ADET GÜVERCİNİ ALMASI İÇİN 20-25 GÜN KADAR ÖNCE KENDİSİNE VERİLEN ANAHTAR KULLANILARAK HIRSIZLIK SUÇUNUN İŞLENMİŞ OLMASI KARŞISINDA; ANAHTARIN HAKSIZ OLARAK ELDE BULUNDURULDUĞUNU KABULE OLANAK BULUNMADIĞI, DOLAYISIYLA TCK.NUN 491/3 MADDESİ İLE UYGULAMA YAPILMASI GEREKTİĞİ GÖZETİLMELİDİR.

“İçtihat Metni”

Hırsızlıktan sanık Gökhan ve Şerif haklarında yapılan duruşma sonunda: Mahkumiyetlerine dair (Saruhanlu Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 13.9.2001 tarihli hükmün temyizen tetkiki sanık Gökhan savunmanı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığından bozma isteyen 8.7.2002 tarihli tebliğname ile 10.7.2002 tarihinde daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Sanık Gökhan 12.7.2001 tarihli oturumda 18 yaşını doldurmadığı halde duruşmanın gizli yerine açık yapılması giderilmesi olanaklı olmadığından bozma nedeni yapılmamış, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;

Hükmü temyiz etmeyen sanık Şerifin, yaptığı badana işi karşılığı sanık Necati tarafından 3-4 adet güvercini alması için 20-25 gün kadar önce kendisine verilen anahtar kullanılarak hırsızlık suçunun işlenmiş olması karşısında; anahtarın haksız olarak elde bulundurulduğunu kabule olanak bulunmadığı gözetilmeden, TCK.nun 491/3. maddesi yerine yazılı şekilde uygulama yapılması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık Gökhan’ın Savunmanın temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle istem gibi (BOZULMASINA), bozma nedenine göre, bozmadan hükmü temyiz etmeyen sanık Şerifin de yararlandırılmasına, 18.9.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA