kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

5. Ceza Dairesi 2002/5235 E., 2003/3092 K.

ZİMMET

 

“ÖZET”

DAĞITIM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNİN 126. MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK SONUCU; ŞENKÖY PTT ŞUBESİNDE DAĞITICI OLAN SANIĞIN ANTAKYA PTT MÜDÜRLÜĞÜNCE MERKEZ ŞUBEDE GÖREVLENDİRİLDİĞİ ANLAŞILDIĞINDAN, EYLEMLERİ KÜL HALİNDE MÜTESELSİL ZİMMET SUÇUNU OLUŞTURUR.

“İçtihat Metni”

Zimmet suçundan sanık Cemil’in yapılan yargılanması sonunda: eylem hizmet nedeniyle emniyeti suistimal niteliğinde görülmekle bu suçtan mahkumiyetine dair (Hatay Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 28.6.2001 gün ve 2000/334 Esas, 2001/342 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi müdahil ve sanık vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle inlenerek gereği düşünüldü:

Dağıtım Hizmetleri Yönetmeliğinin 126. maddesinde 1.10.1999 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yapılan değişiklik sonucu “dağıtıcıların merkez ve şubelerde asli görevlerinin yanında merkez amirinin emriyle her türlü posta ve gişe hizmetlerinde çalıştırabileceklerinin” belirtilmesi karşısında Şenköy PTT Şubesinde dağıtıcı olan sanığın Antakya PTT Müdürlüğünce Merkez Şubede görevlendirildiği anlaşıldığından, eylemlerinin kül halinde müteselsil zimmet suçunu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,

Kanuna aykırı, sanık vekili ve müdahil vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), 22.5.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA