kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

5. Ceza Dairesi 2002/4432 E., 2003/2314 K.

 

 

 

“ÖZET”

REŞİT OLMAYAN MAĞDUREYİ EVLENME MAKSADIYLA VE RIZASIYLA KAÇIRIP ALIKOYAN SANIĞIN HİÇBİR ŞEHEVİ HAREKETTE BULUNMADAN AİLESİNİN YANINA GÖNDERDİĞİNİN ANLAŞILMASINA GÖRE TCK.NUN 430. MADDESİ YOLLAMASIYLA AYNI YASANIN 432. MADDESİ UYARINCA DOĞRUDAN UYGULAMA YAPILIP, CEZA ADALETİNİN SAĞLANMASI BAKIMINDAN TCK. 59. MADDESİYLE İNDİRİM YAPILMASI GEREKİR.

“İçtihat Metni”

Reşit olmayan mağdureyi rızasıyla kaçırıp alıkoymaktan sanık Hüseyin’in yapılan yargılanması sonunda; mahkumiyetine dair (Konya Dördüncü Asliye Ceza Mahkemesi)’nden verilen 17.4.2001 gün ve 2000/229 Esas, 2001/874 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Reşit olmayan mağdureyi evlenme maksadıyla ve rızasıyla Konya’dan İzmir iline kaçırıp alıkoyan sanığın hiçbir şehevi harekette bulunmadan otogardan Konya’ya giden bir otobüse bindirerek ailesinin yanına gönderdiğinin anlaşılmasına ve mahkemece de olayın böyle kabul edilmiş olmasına göre TCK.nun 430. maddesi yollamasıyla aynı Yasanın 432. maddesi uyarınca doğrudan uygulama yapılıp, 433. ve Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 5.6.1972 gün ve 41-239 sayılı kararında belirtildiği üzere ceza adaletinin sağlanması bakımından 59. maddesiyle indirim yapılması gerektiği gözetilmeden, yazılı biçimde hüküm kurulması,

Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), 28.4.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA