kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

9. Ceza Dairesi 2002/2060 E., 2002/2288 K.

 

“ÖZET”

SANIK HAKKINDA, HÜKÜM TARİHİNDEN ÖNCE YÜRÜRLÜĞE GİREN 4771 SAYILI KANUNUN 1/A MADDESİNİN 6 BENDİ HÜKMÜNE AYKIRI OLARAK TCK.NUN 59. MADDESİ UYARINCA İNDİRİMİN İDAM CEZASI YERİNE, MÜEBBET AĞIR HAPİS ÜZERİNDEN HESAPLANMASI SURETİYLE EKSİK CEZA TAYİNİ YASAYA AYKIRIDIR.

“İçtihat Metni”

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını ilgaya teşebbüs, suçundan sanık Ali’nin yapılan yargılaması sonunda; mahkumiyetine dair (İstanbul Bir No’lu Devlet Güvenlik Mahkemesinden verilen 12.9.2002 gün ve 2001/136 esas, 2002/238 karar sayılı re’sen de temyize tabi olan hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık ve C.Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın mensubu bulunduğu silahlı çete niteliğindeki örgütün Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasasını zorla değiştirip, yerine dini esaslara dayalı bir sistem getirmek şeklindeki amacına yönelik olarak vahamet arz eden olaylara fiilen katıldığının sübutu kabul ve eylemin amaç suçun işlenmesi doğrultusundaki örgütsel bağlılık ile ülke genelindeki organik bütünlüğüne göre, soruşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin edilmiş, cezayı azalıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş olduğundan sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine;

C.Savcısının temyizine gelince;

Sanık hakkında hüküm tarihinden önce yürürlüğe giren 4771 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanunun 1/A maddesinin b bendi hükmüne aykırı olarak TCK.nun 59. maddesi uyarınca indirimin idam cezası yerine müebbet ağır hapis üzerinden yapılması suretiyle eksik ceza tayini, Yasaya aykırı olduğundan hükmün bu sebepden dolayı (BOZULMASINA), 21.11.2002 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA