kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

9. Ceza Dairesi 2003/618 E., 2003/432 K.

İNFAZIN ERTELENMESİ İSTEMİ

İTİRAZIN İNCELENMESİ

 

 

 

 

“ÖZET”

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ İNFAZIN ERTELENMESİ İSTEMİNİN REDDİNE İTİRAZ ÜZERİNE AYNI YER AĞIR CEZA MAHKEMESİNCE VERİLEN RET KARARINA İTİRAZIN, AĞIR CEZA MAHKEMESİNCE MERCİİ SIFATIYLA İNCELENİP SONUÇLANDIRILMASI GEREKİR.

“İçtihat Metni”

Hükümlü Sinan’ın hürriyeti bağlayıcı cezasının infazının akıl hastalığı nedeniyle ertelenmesi isteminin Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca reddi üzerine (Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesine yaptığı itirazın reddine ilişkin, 12.12.2002 tarih, 2002/580 sayılı karara karşı itirazı konusunda verilen, Kırklareli Ağır Ceza Mahkemesinin 27.12.2002 tarih, 2002/923 mut. sayılı kararının; CMUK.nun 303. maddesi uyarınca itiraz üzerine verilen kararların kesinliği kuralı, anılan Kanunun 297/1. maddesinde düzenlenen itiraz kapsamındaki hakim kararlarına ilişkin olup, Cumhuriyet Başsavcılığının infazın ertelenmesi isteminin reddine itiraz üzerine Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesince verilen ret kararının CMUK.nun 301, 302. maddeleri uyarınca verilmiş bir karar olmaması ve 303. madde kapsamında bulunmaması nedeniyle; Kırklareli Ağır Ceza Mahkemesince merci sıfatıyla itirazın incelenip sonuçlandırılması gerekirken, yazılı biçimdeki gerekçe ile, karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle, CMUK.nun 343. maddesi uyarınca bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığının 28.3.2003 gün ve 9912 sayılı yazılı emrine atfen, Yargıtay C.Başsavcılığının 20.3.2003 gün ve Y.E.37239 sayılı tebliğnamesi ile daireye ihbar ve dava evrakı tevdii kılınmakla incelendi.

Yazılı emre atfen düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına nazaran yerinde görüldüğünden, Kırklareli Ağır Ceza Mahkemesinin 27.12.2002 tarih ve 2002/923 mut. sayılı kararının CMUK.nun 343. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), müteakip işlemlerin mahallinde yerine getirilmesine, dosyanın gereği için Yargıtay C.Başsavcılığına (İADESİNE), 1.4.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA