kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

9. Ceza Dairesi 2002/2509 E., 2003/419 K.

SİLAHLI ÇETE MENSUPLARINA HAL VE SIFATLARINI BİLEREK YARDIM VE YATAKLIK YAPMAK

 

 

“ÖZET”

DAVA KONUSU MEVKUTEDE PROPAGANDASI YAPILAN ÖRGÜTÜN AMACI, SANIĞIN KONUMU, BASIN YOLU İLE İŞLENEN SUÇUN NEŞİRLE OLUŞMASI NAZARA ALINARAK, EYLEMİN TCK.NUN 169. MADDESİ KAPSAMINDA TEK SUÇ OLUŞTURDUĞU GÖZETİLMELİDİR.

“İçtihat Metni”

Silahlı çete mensuplarına hal ve sıfatlarını bilerek yardım ve yataklık yapmak, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü aleyhine propaganda yapmak ve halkı ırk ve bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek suçlarından sanık Birsen ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü aleyhine propaganda yapmak suçundan sanık Gülten’in yapılan yargılamaları sonunda; Sanıklardan Birsen’in halkı ırk ve bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek suçundan beraatine, diğer suçlarından ise mahkumiyetine, diğer sanık Gülten’in müsnet suçtan dolayı mahkumiyetine dair (İstanbul Dört No’lu Devlet Güvenlik Mahkemesi)nden verilen 1.4.2002 gün ve 1999/358 esas, 2002/53 karar sayılı hükmün Yargıtayca incelenmesi sanıklar vekili ile C.Savcısı tarafından istenilmiş sanıklar vekili tarafından incelemenin duruşmalı olarak yapılması talep edilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle usulüne uygun olarak yapılan tebligata rağmen sanık Birsen vekilinin duruşmaya gelmediği ve bir mazeret de bildirmediği anlaşılmakla her iki sanık hakkında duruşmasız olarak yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü:

1) Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, dava konusu yazıların içeriklerine, mahkemenin tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaat ve takdirine tetkik olunan dosya münderecatına göre sanıklar vekili ile C.Savcısının yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, sanık Gülten’in 3713 sayılı Yasanın 8/2. maddesine muhalefetten mahkumiyeti, sanık Birsen’in TCK.nun 312/2. maddesine muhalefet suçundan beraatine ilişkin hükümlerin istem gibi (ONANMASINA),

2) a) Sanık Birsenle ilgili diğer suçlardan verilen hükümlere gelince;

Dava konusu mevkutede propagandası yapılan örgütün amacı, sanığın konumu, basın yolu ile işlenen suçun neşirle oluşması ve TCK.nun 79. maddesi nazara alınarak eyleminin TCK.nun 169. maddesi kapsamında tek suç oluşturduğu gözetilmeden iki ayrı suçun varlığının kabulü ile yazıtı şekilde hüküm tesisi,

b) Kabul ve uygulamaya göre de;

Sanık hakkında 3713 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca, suç tarihi ve TCK.nun 2. maddesi gözetilmeden fazla ağır para cezası tayini, Kanuna aykırı ve sanık vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün bu sebeplerden dolayı (BOZULMASINA), 31.3.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA