kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2002/2252 E., 2002/3082 K.

2863 SAYILI YASAYA AYKIRILIK

SİT ALANINA İNŞAİ NİTELİKTE MÜDAHALE

 

“ÖZET”

SANIĞIN, ARKEOLOJİK SİT OLARAK TESCİL OLUNAN ALAN İÇİNDE KALAN TAŞINMAZ ÜZERİNE, YERİN NİTELİĞİM BİLEREK DUVAR ÖREREK, DEMİR KAPI TAKTIRMAK ŞEKLİNDEKİ EYLEMİNİN İNŞAİ MÜDAHALE NİTELİĞİ TAŞIDIĞI, YAPININ SONRADAN YIKILIP YOK EDİLMESİNİN VE DUVARLARINTEMELSİZ OLMASININ SUÇU ETKİLEMEYECEĞİ GÖZETİLMEDEN MAHKUMİYET YERİNE BERAAT KARARI VERİLMESİ YASAYA AYKIRIDIR.

“İçtihat Metni”

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan sanık Hüsamettin’in yapılan yargılanması sonunda; Beraatine dair (Bergama Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 28.2.2001 gün ve 2001/19 Esas, 2001/37 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi müdahil vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının onama isteyen 18.3.2002 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü:

Sanığın Bergama ilçesi Koruma Amaçlı imar Planı kapsamında kentsel-arkeolojik sit olarak tescil olunan alan içinde kalan T.... Mahallesi, 451 ada, 9 parseldeki taşınmazı üzerine yerin niteliğini bilerek, iki taraflı yarım metre eninde 2.20 m. yüksekliğinde duvar örmek, sıvasını yapmak ve arasına demir kapı taktırmak şeklindeki faaliyetlerinin 2863 sayılı Yasanın 9. Maddesinde gösterilen inşai nitelikte müdahale olduğu sonradan yıkılıp yok edilmesinin oluşan suçu ortadan kaldırmayacağı, yapılan duvarların temelsiz olmasının suçu etkilemeyeceği gözetilmeden mahkumiyeti yerine bilirkişinin isabetsiz görüşü esas, alınarak beraatine kadar verilmesi,

Kanuna aykırı ve müdahil vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı isteme aykırı olarak CMUK.nun 321. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), 10.4.2002 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA