kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

9. Ceza Dairesi 2002/2208 E., 2003/1099 K.

SİLAHLI ÇETE MENSUPLARINA HAL VE SIFATLARINI BİLEREK YARDIM VE YATAKLIK YAPMAK

YAŞ DÜZELTİLMESİ

 

 

 

“ÖZET”

SANIĞIN TÜM AŞAMALARDA SUÇUNU İNKAR ETMESİ VE YAKALAMA TUTANAĞI DÜZENLEYİCİLERİNDEN BİRİSİNİN DİNLENMESİ VE SANIKTAN BAHSETMEYİP BAŞKA İSİM VERMESİ KARŞISINDA DİĞER TUTANAK DÜZENLEYİCİLERİ DİNLENEREK ÇELİŞKİNİN GİDERİLMEMESİ FİZİKİ GÖRÜNÜŞÜ İLE NÜFUSA KAYITLI YAŞI UYUŞMAYA SANIĞIN KENDİ BEYANI DİKKATE ALINARAK GERÇEK YAŞI TESPİT ETTİRİLİP, SONUCUNA GÖRE HUKUKİ DURUMUNUN TAYİN VE TAKDİR GEREKTİĞİNİN GÖZETİLMEMESİ; SANIK HAKKINDA 2253 SAYILI YASANIN 12/2. MADDESİ UYGULANDIĞI HALDE TAYİN EDİLENAĞIR HAPİS CEZASININ AY N MADDE UYARINCA HAPİS CEZASINA DÖNÜŞTÜRÜLMEMESİ DOĞRU DEĞİLDİR.

“İçtihat Metni”

Silahlı çete mensuplarına hal ve sıfatlarını bilerek yardım ve yataklık yapmaktan sanıklar Mehmet, Hacı O., Hacı İ., Isa ve Hacı D.’nin yapılan yargılamaları sonunda; sanıkların müsnet suçtan ayrı ayrı mahkumiyetlerine dair (Van Bir Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinden verilen 5.3.2002 gün ve 2001/151 Esas, 2002/37 Karar sayılı hükmün Yargıtayca incelenmesi sanıklar Mehmet ve Hacı vekilleri, sanıklardan Hacı D. velisi ile diğer sanıklar Hacı İ. ve Isa tarafından istenilmiş, sanıklardan Mehmet ve Hacı O. vekillerince incelemenin duruşmalı olarak yapılması talep edilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle usulüne uygun olarak yapılan tebligata rağmen sanıklardan Mehmet ve Hacı O. vekillerinin duruşmaya gelmediği ve bir mazeret de bildirmediği anlaşılmakla tüm sanıklar hakkında duruşmasız olarak yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü:

1- Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanıklar Mehmet ve İsa’nın suçlarının sübutu kabul, olay niteliğine ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin edilmiş, cezaları azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık Isa ile sanık Mehmet vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün tebliğnamedeki düşünce gibi (ONANMASINA),

2- Sanıklar Hacı O., Hacı İ., ve Hacı D.’ye yönelik temyizlere gelince;

a) Sanık Hacı O.’nun tüm aşamalarda suçlamaları inkar ettiği dizi 9/5’te yer alan yakalama tutanağında isimler bulunan tutanak düzenleyicilerinden, sadece birisinin dinlendiği ve ifadesinde sanıktan bahsetmeyip Hacı İ.’nin ismini verdiğinin anlaşılması karşısında, diğer tutanak düzenleyicileri de dinlenilerek bu çelişki giderildikten sonra sonucuna göre hüküm tesisi gerekirken eksik soruşturma ile yazılı şekilde karar verilmesi,

b) Sanık Hacı İ.’nin 21.3.2001 tarihinde Sulh Ceza hakimi tarafından ifadesi alınırken fiziki görünüşünün nüfusa kayıtlı yaşı ile uyuşmadığının tespit edilmesi ve sanığın kendi beyanı nazara alınarak gerçek yaşı tespit ettirilip, sonucuna göre hukuki durumunun tayin ve takdiri gerektiğinin gözetilmemesi,

c) Sanık Hacı D. hakkında 2253 sayılı Yasanın 12/2. Maddesi uygulandığı halde tayin edilen ağır hapis cezasının aynı madde uyarınca hapis cezasına dönüştürülmesi, gerektiğinin düşünülmemesi,

Kanuna aykırı, sanıklar Hacı İ., Hacı O., vekili ile sanık Hacı D. velisinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi (BOZULMASINA), 16.6.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA