kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

9. Ceza Dairesi 2002/800 E., 2002/1088 K.

İZİNSİZ AFİŞ ASMAK

 

“ÖZET”

DÜKKAN CAMINA OKUL TANITIMINA İLİŞKİN AFİŞ ASMAK, YAZILARIN İÇERİĞİ VE ASILDIKLARI YER İTİBARİYLE TCK.NUN 536/8. FIKRASI KAPSAMINDA BELİRLENEN SUÇU OLUŞTURUR.

“İçtihat Metni”

İzinsiz afiş asmaktan sanıklar Abidin, Hüseyin ve Erdal’ın bozmaya uyularak yapılan yargılamaları sonunda; mahkumiyetlerine dair (Karpuzlu Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 12.12.2001 gün ve 2001/35 esas, 2001/114 karar sayılı hükmün Yargıtayca incelenmesi sanıklar vekili ile C.Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

1- Dükkan camına asılan, okul tanıtımına ilişkin yazıların içeriği ve asıldıkları yer itibariyle olayda TCK.nun 536/2. maddesinde belirlenen, suçun unsurları itibariyle oluşmadığı, eylemin aynı maddenin 8. fıkrası kapsamında bulunduğu gözetilmeden yazılı şekilde hüküm tesisi,

2- Kabule göre de;

a) Şartları oluşmadığı gözetilmeden sanıklar hakkında TCK.nun 536/3.

maddesi uygulanmak suretiyle fazla ceza tayini,

b) Eylem siyasal ve ideolojik amaçla işlenmediği gibi yazılarında içeriği bakımından suç oluşturmaması karşısında TCK.nun 536. maddesinin 5. fıkrasının uygulanmaması,

c) Sanıkların kazanılmış hakları gözetilerek verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın para cezasına dönüştürülmemesi,

Kanuna aykırı ve sanıklar vekili ile C.Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi (BOZULMASINA), 20.5.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA