kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

9. Ceza Dairesi 2000/2652 E., 2000/2723 K.

KÜÇÜKLERİN YARGILANMASI

YANGINA SEBEBİYET VERMEK

 

 

“ÖZET”

HÜKMÜN KURULDUĞU TARİHTE 15 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIKLARIN DURUŞMALARI GİZLİ YAPILMALI VE HÜKÜMDE GİZLİ TEFHİM EDİLMELİDİR. 15 YAŞINDAN KÜÇÜK OLAN SANIĞIN YASAL HAKLARI HATIRLATILIP SORGUYA ÇEKİLMELİ, TÜM DELİLLER TOPLANDIKTAN SONRA ELDE EDİLECEK SONUCA GÖRE, SUÇUN SÜBUTU HALİNDE 2253 SAYILI KANUN UYARINCA CEZA TERTİBİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMEKLE BİRLİKTE, 10. MADDEDE YAZILI TEDBİRLERDEN BİRİNİN SANIK HAKKINDA UYGULANMASINA KARAR VERİLEBİLECEĞİ GÖZETİLMELİDİR.

“İçtihat Metni”

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu yangına sebebiyet vermekten sanık Döndü’nün yapılan yargılanması sonunda; 2253 sayılı Kanunun 10. maddesi uyarınca sanığın velisine teslimine dair (Bayat Asliye Ceza Mahkemesi)nden verilen 6.4.2000 gün ve 1999/91 Esas, 2000/24 Karar sayılı hükmün Yargıtayca incelenmesi Üst C. Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

2253 sayılı Kanunun 12. maddesi delaletiyle aynı kanunun 10. maddesi gereğince verilen tedbir kararları niteliği itibariyle temyizi kabil olup tebliğnamedeki aksi düşünceye iştirak edilmemiştir.

Hükmün kurulduğu tarihte yaşı 15 den küçük olan sanık hakkında 2253 sayılı Kanunun 25. maddesine aykırı olarak duruşmaların gizli yerine açık yapılması ve hükmün de açık tefhim edilmesi telafisi mümkün olmadığından bozma sebebi sayılmamıştır.

Sanığın CMUK.nun 135. maddesi uyarınca yasal hakları hatırlatılıp sorguya çekilmesi, tüm deliller toplandıktan sonra elde edilecek sonuca göre suçun sübutu tartışılıp, ademi sübutu halinde beraatine, sübutu halinde ise 2253 sayılı Kanunun 12/1. maddesi uyarınca ceza tertibine yer olmadığına karar verilmekle birlikte, 10. maddede yazılı tedbirlerden birinin sanık hakkında uygulanmasına karar verilebileceği gözetilmeden eksik soruşturma ile yazılı şekilde hüküm tesisi,

Kanuna aykırı ve Üst C.Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı (BOZULMASINA), 6.11.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA