kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

8. Ceza Dairesi 2001/8454 E., 2002/341 K.

 

“ÖZET”

SUSTA TERTİBATI OLAN BIÇAĞIN BU ÖZELLİĞİNE GÖRE NİTELİK BAKIMINDAN VAHİM OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIP, SAPTANMALIDIR.

“İçtihat Metni”

6136 sayılı Kanuna aykırılıktan sanık Kemal’in yapılan yargılanması sonunda; hükümlülüğüne ve zoralıma dair (Ahlat Asliye Ceza Mahkemesi)nden verilen 4.5.2000 gün ve 32 Esas, 31 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 25.4.2001 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:

Suça konu susta tertibatıda olan bıçağın bu özelliğine göre uygulanan maddenin 2. fıkrasında tanımlanan nitelik vahameti taşıyıp taşımadığı araştırılıp saptanmadan, eksik soruşturma ile aynı maddenin 1. fıkrası ile ceza tayiniyle yetinilmesi karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaat ve takdirine, tetkik olunan dosya münderecatına göre sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün istem gibi (ONANMASINA), 21.1.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA