kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

7. Ceza Dairesi 2002/21457 E., 2003/5641 K.

HİJYENİK OLMAYAN GIDA SATIŞI

 

 

“ÖZET”

KOKUŞMA VE RENK DEĞİŞİMİ SEBEBİYLE HİJYENİK ŞARTLARA UYGUN OLMAYAN TAVUK ETİ VE TAŞLIĞINI PAZAR YERİNDİ, KARAVANLARINDA SATIŞA ARZEDEN SANIKLARIN EYLEMİNİN 560. YILI KHK’NİN 12. MADDESİNİN B VE C BENTLERİ DELALETİYLE 18/A-G MADDESİ KAPSAMINDAKİ SUÇUOLUŞTURDUĞU GÖZETİLMELİDİR.

“İçtihat Metni”

560 sayılı Kanun hükmünde kararnameye muhalefetten sanıklar Vedat ve Muhittin haklarında yapılan duruşma sonunda; beraatlerine dair (İzmir Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 25.9.2001 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi yerel cumhuriyet savcısı tarafından süresinde istenilerek dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığının bozma isteyen 4.11.2002 tarihli tebliğnamesiyle daireye verilmekle dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Veteriner hekim ve zabıta memurlarının düzenlediği 23.6.1999 tarihli rapor ile aynı tarihli tutanak kapsamına göre kokuşma ve renk değişimi sebebiyle hijyenik şartlara uygun olmayan 35 kg. tavuk eti ile 2 kg. taşlığı pazar yerindeki karavanlarında satışa arzeden sanıkların eyleminin 560 sayı KHK.nin 12. maddesinin b ve c bentleri delaletiyle 18/A-g maddesi kapsamındaki suçu oluşturduğu gözetilip atılı suçtan sanıkların mahkumiyetine hükmolunması gerekirken yazılı şekilde beraatlerine karar verilmesi,

Yasaya aykırı, yerel cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla ye rinde görüldüğünden hükmün isteme uygun olarak (BOZULMASINA) 1.7.2003 günü oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA