kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

6. Ceza Dairesi 2002/13240 E., 2003/999 K.

SAHTECİLİK

 

 

“ÖZET”

SUÇA KONU TRAFİK TESCİL BELGELERİ FOTOKOPİSİNDE, SAHTECİLİK YAPILIP NOTERE ONAYLATTIRILDIKTAN SONRA BUNLARLA, ULAŞTIRMA BAKANLIĞI GÖREVLİLERİ KANDIRILIP C-2 BELGESİ ELDE EDİLMİŞ OLMASI KARŞISINDA EYLEMİN, TCK.NUN 342/1, 80 MADDELERİNE UYAN SUÇU OLUŞTURDUĞU GÖZETİLMELİDİR.

“İçtihat Metni”

Sahtecilikten sanık Fehmi, Süleyman ve Mehmet Ali haklarında yapılan duruşma sonunda; sanıklar Süleyman ve Mehmet Ali’nin beraatlerine, sanık Fehmi’nin mahkumiyetine ilişkin (Hatay Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 12.6.2001 tarihili hükmün Yargıtayca incelenmesi katılan vekili ile duruşmalı olarak sanık Fehmi savunmanı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından onama isteyen 12.6.2002 tarihli tebliğname ile 17.6.2002 tarihinde daireye gönderilmekle tayin edilen günde yapılan duruşma sonunda okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Soruşturmanın sonuçlarını içeren tutanaklar, belgeler ve duruşmalı inceleme sırasında ileri sürülen savunma doğrultusunda yapılan incelemede; Suça konu trafik tescil belgeleri fotokopisinde sahtecilik yapılıp notere onaylattırıldıktan sonra bunlarla Ulaştırma Bakanlığı görevlileri kandırılıp C-2 belgesi elde edilmiş olması karşısında TCK.nun 342/1, 80. maddesi yerine yazılı şekilde hüküm kurulması sonuç ceza değişmediğinden bozma nedeni yapılmamıştır.

Sanığa yükletilen dava konusu sahtecilik eyleminin yasada öngörülen suç tipine uygun olarak nitelendirildiği, iddiaya, savunmalara ve toplanıp karar yerinde gösterilen yeterli kanıtlara göre belirtilen suçun sanık tarafından işlendiği,

Soruşturma aşamalarında ileri sürülen iddia, itiraz ve savunmaların incelenip tartışıldığı ve kanıtlara uygun olarak değerlendirildiği,

Yasal ve takdiri arttırıcı ve indirici nedenlerin gözetildiği,

Duruşma sonunda oluşan vicdani kanı ve uygulama maddeleri uyarınca eleştiri dışında cezanın doğru olarak belirlendiği,

Anlaşıldığından, katılan Ulaştırma Bakanlığı vekili ve sanık Fehmi savunmasının temyiz dilekçelerinde ve sanık Fehmi’nin duruşmada ileri sürdükleri tüm itiraz ve savunmaların reddiyle, tebliğnameye uygun olarak, duruşmalı temyiz incelemesi yapılan hükmün (ONANMASINA), ilişkin oybirliğiyle alınan karar 25.3.2003 tarihinde Yargıtay C.Savcısı Ramazan’ın katıldığı oturumda, sanık ve savunmanın yokluklarında açıkça ve yöntemince okunup anlatıldı.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA