kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

9. Ceza Dairesi 2002/2538 E., 2002/2666 K.

2908 SAYILI DERNEKLER KANUNUNA MUHALEFET

 

 

“ÖZET”

SANIĞIN BAŞKANI OLDUĞU DEMEK ADINA VE DERNEĞİN AYNI KONUDAKİ YÖNETİM KURULU KARARI ÜZERİNE, YEREL BİR GAZETEYE AÇIKLAMA YAPMASINDAN İBARET EYLEMİNDE ATILI SUÇUN UNSURLARININ OLUŞMADIĞI DİKKATE ALINMALIDIR.

“İçtihat Metni”

2908 sayılı Dernekler Kanununa muhalefetten sanık Abdulkadir’in yapılan yargılaması sonunda; mahkumiyetine dair (Çorum Asliye Ceza Mahkemesi)nden verilen 9.10.2002 gün ve 2002/518 esas, 2002/1583 karar sayılı hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

Sanığın başkanı olduğu Oto Galericileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği adına ve bu derneğin aynı konudaki yönetim kurulu kararı üzerine, açık oto pazarının taşınmasına ilişkin olarak yerel bir gazeteye açıklama yapmasından ibaret eyleminde, atılı suçun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,

Kanuna aykırı ve sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı istem gibi (BOZULMASINA), 26.12.2002 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA