kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

3. Ceza Dairesi 2003/7629 E., 2004/1569 K.

EKSİK SORUŞTURMA

TAKSİRLE ORMAN YANGININA NEDEN OLMAK

“İçtihat Metni”

T.C
Y A R G I T A Y
3.C E Z A D A İ R E S İ
Y A R G I T A Y İ L A M I
ESAS :2003/7629
KARAR :2004/1569
TEBLİĞNAME : 111114

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;
Gereği görüşülüp düşünüldü:
Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine,ancak;
1-4.10.2001 tarihli yangın sönüş haberinde suça konu alanda saat 13.30 da yangının başladığı, 15.15 de kontrol altına alındığının belirtilmesi, savunma tanıkları Sultan ve Sevim’in beyanlarında sanık Ayşe’nin Öğlen saatlerinde evde olduğunu, traktörü olan diğer sanık Kamil’e yemek götüreceğini söylediğini belirtmelerine göre;sanık Ayşe’nin evinden sanık Kamil’in çalıştığı tarlaya ne kadar zamanda gidilebileceği, sanık Ayşe’nin tarlasında çıkan yangının hangi nedenle çıktığı hususları araştırıldıktan sonra sanıkların hukuki durumlarının tayini gerekirken eksik incelemeye dayanarak yazılı şekilde hüküm tesisi,
2-Müdahil idare lehine maktu vekalet ücretine hükmedilmemesi,
3-Dosya içinde bulunan 4.10.2001 tarihli yangın tazminat raporunda tazminat,ağaçlandırma gideri, akaryakıt gideri ayrı ayrı belirtildiği halde; 15.5.2002 tarihli müdahale dilekçesinde bu kalemlerin toplamı olarak 3.067.000.000 lira istendiği eksik tazminata hükmolunması ve akaryakıt gideri hakkında karar verilmemesi,
4-Kabule göre, Suç tarihi itibariyle suça konu alanda meydana gelen zarar fahiş olduğu halde;pek hafif kabul edilerek sanık Ayşe’ye az ceza tayini,
Bozmayı gerektirmiş Sanık Ayşe,Müdahil idare vekili,Üst C.Savcılarının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 4.3.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA