kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

3. Ceza Dairesi 2003/7594 E., 2004/6 K.

BİLİRKİŞİ

KEŞİF

YEMİN

“İçtihat Metni”

T.C.
Y A R G I T A Y
3.CEZA DAİRESİ Y A R G I T A Y İ L A M I

ESAS NO :2003/7594
KARAR NO :2004/6
TEBLİĞNAME NO :110782

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;
Gereği görüşülüp düşünüldü:
Gelen nüfus kaydına göre sanığın doğru sabıka kaydı celbedildiğinden tebliğnamenin 1 nolu bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.
Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine, Ancak;
1-Raporu hükme esas alınan orman bilirkişisinin kimlik ile yeminin yer aldığı kısmın önceden olarak düzenlenmesi suretiyle CMUK’nun 264. ve devamı maddelerine muhalefet edilmesi,
2-İddianamede sanığın doğum tarihinin nüfus kaydına göre düzelttirilmeden yazılı şekilde hüküm tesisi,
3-Nisbi vekalet ücretine hükmedilmemesi,
Bozmayı gerektirmiş müdahil idare vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA,19.01.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA